ćwiczenia w pisaniu

Próbuję pisać poprawnie – to nie boli

Strona powstała z myślą o indywidualnej pracy uczniów w każdym wieku i zainteresowanych pisaniem internautów. Portal ma charakter otwarty i edukacyjny, każdy może tutaj publikować, uwzględniając regulamin.

Projekt 1 – Matura z kluczem – ćwiczenia w pisaniu. Matura 2010.

Zadanie:
Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera „Świętoszek” scharakteryzuj głównego bohatera oraz omów postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej postaci. W pracy własnej posiłkuj się kluczem egzaminacyjnym ( s.7 – klucza).
Cele:

 • Kształcenie umiejętności analizy tekstu literackiego.
 • Ćwiczenie wypowiadania się w formie pisemnej.
 • Przygotowanie do matury pisemnej.
 • Zapoznanie się z kryteriami ocen i strukturą matury pisemnej.
 • Doskonalenie umiejętności formowania myśli w określonych granicach wymagań maturalnych.
 • Zdobywanie umiejętności wykorzystania internetu do własnych publikacji.
 • Zdobywanie wiedzy z zakresu posługiwania się edytorem blogera, technologii IT.

Wymagania: Objętość pracy min. 400-500 wyrazów. Termin realizacji ustala nauczyciel.

Przykład: wypracowanie

Info techniczne

 1. Po zapoznaniu się z treścią matury CKE 2010 (link na stronie z przykładem) i przykładem napisz swoją pracę z użyciem słów zawartych w kluczu odpowiedzi dla egzaminatorów.
 2. Zwróć uwagę na punktowanie pojęć i ich wagę dla oceny całości. Bądź samodzielna(y). Masz się zmieścić w 250 słowach (w edytorze licznik w lewym dolnym rogu).
 3. Zatytułuj wpis – Projekt 1 Matura 2010 XX (przy czym XX to inicjały imienia i nazwiska dla odróżnienia prac).
 4. W kategoriach po prawej stronie zaznacz „matura„, wpisz od 1-5 tagów (ważne w pracy hasła oddzielone od siebie przecinkami), wypełnij formularz (All in one…) u dołu strony (Title – przepisz tam tytuł, Description – wstaw tam najcenniejsze zdanie z Twojej pracy, Keywords – wstaw tam 5-6 najważniejszych wyrazów z Twojej pracy).
 5. Przed publikacją sprawdź autentyczność swojego tekstu TUTAJ. Jeśli po publikacji okaże się, iż Twój tekst nie jest oryginalny, czyli prawdopodobnie jest skopiowany z innej strony – zostanie usunięty, a „Autor” straci status na rzecz „Czytelnik”.
 6. Publikacja – można ją zaplanować, określając dokładną datę i godzinę.

Projekt  2 – Bohaterowie poznanych utworów literatury średniowiecznej – jak ich oceniasz?

Zadanie:
Przedstaw i omów poznanych bohaterów literatury średniowiecznej.

Cele:

 • Kształcenie umiejętności analizy tekstu literackiego.
 • Kształcenie umiejętności pisania charakterystyki postaci.
 • Ćwiczenie wypowiadania się w formie pisemnej.
 • Przygotowanie do wypracowania klasowego i matury pisemnej.
 • Doskonalenie umiejętności formowania myśli w określonych granicach wymagań maturalnych.
 • Zdobywanie umiejętności wykorzystania internetu do własnych publikacji.
 • Zdobywanie wiedzy z zakresu posługiwania się edytorem blogera, technologii IT.

Wymagania: Objętość pracy min. 250-350 wyrazów. Termin realizacji do dnia 31.03.2012 r.

Przykład: wypracowanie

Info techniczne

 1. Zatytułuj wpis – Projekt 2 XX (przy czym XX to inicjały imienia i nazwiska dla odróżnienia prac).
 2. W kategoriach po prawej stronie zaznacz „esej”, wstaw 1-5 tagów (ważne w pracy hasła oddzielone od siebie przecinkami), wypełnij formularz „All in one…” u dołu strony (Title – przepisz tam tytuł, Description – wstaw tam najcenniejsze zdanie z Twojej pracy, Keywords – wstaw tam 5-6 najważniejszych wyrazów z Twojej pracy).
 3. Przed publikacją sprawdź autentyczność swojego tekstu TUTAJ. Jeśli po publikacji okaże się, iż Twój tekst nie jest oryginalny, czyli np. jest skopiowany z innej strony – zostanie usunięty, a „Autor” straci status na rzecz „Czytelnik”.

Projekt 3 – Jacy są bohaterowie poznanych utworów literatury romantycznej?

[spoiler]

Zadanie:
Przedstaw i omów poznanych bohaterów literatury romantycznej.

Cele:

 • Kształcenie umiejętności analizy tekstu literackiego.
 • Kształcenie umiejętności pisania charakterystyki postaci.
 • Ćwiczenie wypowiadania się w formie pisemnej.
 • Przygotowanie do wypracowania klasowego i matury pisemnej.
 • Doskonalenie umiejętności formowania myśli w określonych granicach wymagań maturalnych.
 • Zdobywanie umiejętności wykorzystania internetu do własnych publikacji.
 • Zdobywanie wiedzy z zakresu posługiwania się edytorem blogera, technologii IT.

Wymagania: Objętość pracy min. 350-400 wyrazów. Termin realizacji ustala nauczyciel.

Przykład: wypracowanie

Info techniczne

 1. Zatytułuj wpis – Projekt 3 XX (przy czym XX to inicjały imienia i nazwiska dla odróżnienia prac).
 2. W kategoriach po prawej stronie zaznacz „esej”, wpisz od 1-5 tagów (ważne w pracy hasła oddzielone od siebie przecinkami), wypełnij formularz „All in one…” u dołu strony (Title – przepisz tam tytuł, Description – wstaw tam najcenniejsze zdanie z Twojej pracy, Keywords – wstaw tam 5-6 najważniejszych wyrazów z Twojej pracy).
 3. Przed publikacją sprawdź autentyczność swojego tekstu TUTAJ. Jeśli po publikacji okaże się, iż Twój tekst nie jest oryginalny, czyli np. jest skopiowany z innej strony – zostanie usunięty, a „Autor” straci status na rzecz „Czytelnik”.[/spoiler]

Projekt 4 – Dlaczego wielkie monologi literackie są wartościowe i ponadczasowe?

[spoiler]

Zadanie:
Dokonaj analizy porównawczej sławnych monologów literackich (Hamlet, Konrad, Kordian).

Cele:

 • Kształcenie umiejętności analizy tekstu literackiego.
 • Kształcenie umiejętności pisania charakterystyki postaci.
 • Ćwiczenie wypowiadania się w formie pisemnej.
 • Przygotowanie do wypracowania klasowego i matury pisemnej.
 • Doskonalenie umiejętności formowania myśli w określonych granicach wymagań maturalnych.
 • Zdobywanie umiejętności wykorzystania internetu do własnych publikacji.
 • Zdobywanie wiedzy z zakresu posługiwania się edytorem blogera, technologii IT.

Wymagania: Objętość pracy min. 400=500 wyrazów. Termin realizacji  ustala nauczyciel.

Przykład: wypracowanie

Info techniczne

 1. Zatytułuj wpis – Projekt 4 XX (przy czym XX to inicjały imienia i nazwiska dla odróżnienia prac).
 2. W kategoriach po prawej stronie zaznacz „esej”, wpisz od 1-5 tagów (ważne w pracy hasła oddzielone od siebie przecinkami), wypełnij formularz „All in one…” u dołu strony (Title – przepisz tam tytuł, Description – wstaw tam najcenniejsze zdanie z Twojej pracy, Keywords – wstaw tam 5-6 najważniejszych wyrazów z Twojej pracy).
 3. Przed publikacją sprawdź autentyczność swojego tekstu TUTAJ. Jeśli po publikacji okaże się, iż Twój tekst nie jest oryginalny, czyli np. jest skopiowany z innej strony – zostanie usunięty, a „Autor” straci status na rzecz „Czytelnik”.
 4. Publikacja – można ją zaplanować, określając dokładną datę i godzinę. [/spoiler]

Projekt 5 – Recenzja filmu, spektaklu, książki

[spoiler]

Zadanie:
Zrecenzuj obejrzany ostatnio film, spektakl teatralny, przeczytaną książkę.

Jak pisać recenzję filmu zobacz artykuł recenzja i jej składniki.

Cele:

 • Zdobywanie umiejętności analizy języka recenzji.
 • Kształcenie umiejętności dostrzegania i oceniania zjawisk z różnych dziedzin sztuki.
 • Ćwiczenie argumentacji wyboru i ocen.
 • Przygotowanie do obcowania ze sztuką współczesną i wypowiadania się na jej temat.
 • Doskonalenie umiejętności formowania myśli w określonych ramach i celach.
 • Zdobywanie umiejętności wykorzystania internetu do własnych publikacji.
 • Zdobywanie wiedzy z zakresu posługiwania się edytorem blogera, technologii IT.

Wymagania: Objętość pracy min. 250-300 wyrazów. Termin realizacji  ustala nauczyciel.

Przykład: recenzja

Info techniczne

 1. Zatytułuj wpis – Projekt 5 XX (przy czym XX to inicjały imienia i nazwiska dla odróżnienia prac).
 2. W kategoriach po prawej stronie zaznacz „recenzja”, wpisz od 1-5 tagów (ważne w pracy hasła oddzielone od siebie przecinkami), wypełnij formularz „All in one…” u dołu strony (Title – przepisz tam tytuł, Description – wstaw tam najcenniejsze zdanie z Twojej pracy, Keywords – wstaw tam 5-6 najważniejszych wyrazów z Twojej pracy).
 3. Przed publikacją sprawdź autentyczność swojego tekstu TUTAJ. Jeśli po publikacji okaże się, iż Twój tekst nie jest oryginalny, czyli np. jest skopiowany z innej strony – zostanie usunięty, a „Autor” straci status na rzecz „Czytelnik”.
 4. Wstawianie grafiki: jedno zdjęcie z filmu w rozdzielczości najwyżej 550/350 – zob. film na stronie „instrukcje”.
 5. Wstawianie filmu odbywa się następująco: przejdź we wpisie do widoku HTML (po prawej stronie u góry); w miejscu przeznaczonym na zwiastun wpisz:
   – i to wszystko.
 6. Publikacja – można ją zaplanować, określając dokładną datę i godzinę. [/spoiler]

Projekt 6 – Matura z kluczem – ćwiczenia w pisaniu. Matura 2005.

[spoiler]
Zadanie:
Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.

WYKORZYSTAJ PLIKI: Matura 2005 – arkusz i Matura 2005 – klucz odpowiedzi.
Cele:

 • Kształcenie umiejętności analizy tekstu literackiego.
 • Ćwiczenie wypowiadania się w formie pisemnej.
 • Przygotowanie do matury pisemnej.
 • Zapoznanie się z kryteriami ocen i strukturą matury pisemnej.
 • Doskonalenie umiejętności formowania myśli w określonych granicach wymagań maturalnych.
 • Zdobywanie umiejętności wykorzystania internetu do własnych publikacji.
 • Zdobywanie wiedzy z zakresu posługiwania się edytorem blogera, technologii IT.

Wymagania: Objętość pracy min. 300-400 wyrazów. Określenia z klucza należy zaznaczyć wytłuszczoną czcionką. Termin realizacji ustala nauczyciel.

Przykład: wypracowanie

Info techniczne

 1. Po zapoznaniu się z treścią matury CKE 2005 i przykładem napisz swoją pracę z użyciem słów zawartych w kluczu odpowiedzi dla egzaminatorów.
 2. Zwróć uwagę na punktowanie pojęć i ich wagę dla oceny całości. Bądź samodzielna(y). Masz się zmieścić w 250 słowach (w edytorze licznik w lewym dolnym rogu).
 3. Zatytułuj wpis – Projekt 6 XX (przy czym XX to inicjały imienia i nazwiska dla odróżnienia prac).
 4. W kategoriach po prawej stronie zaznacz „matura„, wpisz od 1-5 tagów (ważne w pracy hasła oddzielone od siebie przecinkami), wypełnij formularz (All in one…) u dołu strony (Title – przepisz tam tytuł, Description – wstaw tam najcenniejsze zdanie z Twojej pracy, Keywords – wstaw tam 5-6 najważniejszych wyrazów z Twojej pracy).
 5. Przed publikacją sprawdź autentyczność swojego tekstu TUTAJ. Jeśli po publikacji okaże się, iż Twój tekst nie jest oryginalny, czyli prawdopodobnie jest skopiowany z innej strony – zostanie usunięty, a „Autor” straci status na rzecz „Czytelnik”.
 6. Publikacja – można ją zaplanować, określając dokładną datę i godzinę.

[/spoiler]

Projekt 7 – Matura z kluczem – ćwiczenia w pisaniu. Matura 2009.

[spoiler]
Zadanie:
Na podstawie fragmentu I tomu powieści Władysława S. Reymonta Chłopi scharakteryzuj Bylicę i jego relacje z córkami. Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczności lipieckiej?

WYKORZYSTAJ PLIKI: Matura 2009 – arkusz i Matura 2009 – klucz odpowiedzi.
Cele:

 • Kształcenie umiejętności analizy tekstu literackiego.
 • Ćwiczenie wypowiadania się w formie pisemnej.
 • Przygotowanie do matury pisemnej.
 • Zapoznanie się z kryteriami ocen i strukturą matury pisemnej.
 • Doskonalenie umiejętności formowania myśli w określonych granicach wymagań maturalnych.
 • Zdobywanie umiejętności wykorzystania internetu do własnych publikacji.
 • Zdobywanie wiedzy z zakresu posługiwania się edytorem blogera, technologii IT.

Wymagania: Objętość pracy min. 300-400 wyrazów. Określenia z klucza należy zaznaczyć wytłuszczoną czcionką. Termin realizacji ustala nauczyciel.

Przykład: wypracowanie

Info techniczne

 1. Po zapoznaniu się z treścią matury CKE 2009  i przykładem napisz swoją pracę z użyciem słów zawartych w kluczu odpowiedzi dla egzaminatorów.
 2. Zwróć uwagę na punktowanie pojęć i ich wagę dla oceny całości. Bądź samodzielna(y). Masz się zmieścić w 250 słowach (w edytorze licznik w lewym dolnym rogu).
 3. Zatytułuj wpis – Projekt 6 XX (przy czym XX to inicjały imienia i nazwiska dla odróżnienia prac).
 4. W kategoriach po prawej stronie zaznacz „analiza„, wpisz od 1-5 tagów (ważne w pracy hasła oddzielone od siebie przecinkami), wypełnij formularz (All in one…) u dołu strony (Title – przepisz tam tytuł, Description – wstaw tam najcenniejsze zdanie z Twojej pracy, Keywords – wstaw tam 5-6 najważniejszych wyrazów z Twojej pracy).
 5. Przed publikacją sprawdź autentyczność swojego tekstu TUTAJ. Jeśli po publikacji okaże się, iż Twój tekst nie jest oryginalny, czyli prawdopodobnie jest skopiowany z innej strony – zostanie usunięty, a „Autor” straci status na rzecz „Czytelnik”.
 6. Publikacja – można ją zaplanować, określając dokładną datę i godzinę.

[/spoiler]

Projekt 8 – Ćwiczenie wypracowania maturalnego.

[spoiler]
Temat: Troska o losy ojczyzny i obywatelska postawa Jana Kochanowskiego we fragmentach „Odprawy posłów greckich”: „By rozum był przy młodości” oraz „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”.
Zadanie:
1. Dokonaj analizy i interpretacji wskazanych w temacie pieśni.
2. Określ stanowisko podmiotu lirycznego oraz główne przesłania obu dzieł.
3. Wskaż, do kogo zwraca się poeta.
4. Zwróć uwagę na środki stylistyczne użyte przez autora.
5. Wyjaśnij, jak rozumiesz pojęcie troski i obywatelskiej postawy w renesansie i współcześnie.
WYKORZYSTAJ ARTYKUŁY: „Odprawa posłów greckich” – tekst w pdf i analiza pieśni: „O nierządne królestwo” i „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”, a także PORADNIK: Jak pisać wypracowania maturalne.
Wymagania: Objętość pracy min./max. 300-400 wyrazów.
Przykład: wypracowanie
Informacje techniczne
1. Dokonaj rejestracji i zaloguj się – pamiętaj: używamy NICKA – nazwy wymyślonej, ale podajemy prawdziwego maila, program (WordPress) wyśle Ci hasło logowania.
2. Napisz wypracowanie na swoim komputerze, np.  w Wordzie lub innym edytorze, pamiętając, że tutaj możesz tylko 2 razy zapisać/zmieniać treść wpisu – za trzecim razem program nie pozwoli Ci na przeprowadzenie zmian. Zatem gotowy tekst swojej publikacji wklej do edytora widocznego po zalogowaniu na stronie z projektami edukacyjnymi.  Do pomocy masz także instrukcje filmowe w zakładce powyżej Instrukcje.
Pamiętaj także, aby:
-w pracy wystąpił wyraźny podział na: wstęp, rozwinięcie i wnioski;
-liczba użytych wyrazów ma zmieścić się w przedziale: 250 – 400 wyrazów;
-sprawdź autentyczność swojego tekstu TUTAJ – warunek zaliczenia projektu.
3. Zatytułuj wpis – Projekt 8 XY (przy czym XY to inicjały imienia i nazwiska dla odróżnienia prac).
4. W kategoriach po prawej stronie zaznacz „matura„, wpisz od 1-5 tagów (ważne w pracy hasła oddzielone od siebie przecinkami), wypełnij formularz (All in one…) u dołu strony (Title – przepisz tam tytuł wypracowania, Description – wstaw tam najcenniejsze zdanie z Twojej pracy, Keywords – wstaw tam 5-6 najważniejszych wyrazów z Twojej pracy). [/spoiler]

Projekt 9 – Ćwiczenie opisu: jesienne obrazy.

[spoiler]
Temat: Dokonaj opisu i porównania dwóch zamieszczonych niżej zdjęć parku i lasu. Rozwiń opis o refleksje związane z opinią: „Złota polska jesień ukazuje nam świat piękny, który obumiera i odradza się, a człowiek jest jego elementem”.
Wymagania: Objętość pracy min./max. 250-350 wyrazów.
Zdjęcia:
1. Dokonaj opisu wskazanych w temacie fotografii:

park

park

las

las

2. Zatytułuj wpis – Projekt 9 XY (przy czym XY to inicjały imienia i nazwiska dla odróżnienia prac).
3. W kategoriach po prawej stronie zaznacz „opis„, wpisz od 1-3 tagów (ważne w pracy hasła oddzielone od siebie przecinkami), wypełnij formularz (All in one…) u dołu strony (Title – przepisz tam tytuł wypracowania, Description – wstaw tam najcenniejsze zdanie z Twojej pracy, Keywords – wstaw tam 2-4 najważniejsze wyrazy z Twojej pracy).
4. Przygotuj pracę wcześniej, a tutaj ją opublikuj – można zmieniać zawartość wpisu tylko dwukrotnie.
5. Przed publikacją sprawdź autentyczność swojego tekstu TUTAJ. Jeśli po publikacji okaże się, iż Twój tekst nie jest oryginalny, czyli prawdopodobnie jest skopiowany z innej strony – zostanie usunięty, a „Autor” straci status na rzecz „Czytelnik”.
[/spoiler]

Projekt 10 – Matura z kluczem – ćwiczenia w pisaniu. Matura 2013.

[spoiler]
Zadanie:
Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdziesz arkusz maturalny (program podstawowy) z maja 2013 roku oraz klucz oceniania dla egzaminatorów („Kryteria oceniania”). Wykonaj zadanie z Części II – pisanie własnego tekstu na temat 2:
Co o autorytecie pisał w Przedwiośniu Stefan Żeromski i jaką mu wyznaczał rolę w życiu społeczeństwa? Analizując przedstawiony fragment, zwróć uwagę na stosunek bohaterów do autorytetów.
1. Praca ma spełniać wymogi formalne, min. 250 słów oraz odpowiednie elementy kompozycji, stylu i języka. Wykorzystaj dostępne na stronie już napisane projekty tego typu oraz pomoce: przykłady matur i poradnik maturalny.
2. W swoim wypracowaniu maturalnym uwzględnij wykorzystane przez siebie pojęcia z klucza egzaminacyjnego („Kryteria oceniania”), podkreślając je (zaznacz i wciśnij przycisk ctrl+u lub podkreślony przycisk U w górnym menu w widoku „Wizualny”.
3. Aby Cię inni widzieli lepiej – w kategoriach po prawej stronie zaznacz „matura”, wpisz od 1-5 tagów (ważne w Twojej pracy hasła oddzielone od siebie przecinkami), wypełnij formularz (All in one…) u dołu strony (Title – przepisz tam tytuł wypracowania, Description – wstaw tam najcenniejsze zdanie z Twojej pracy, Keywords – wstaw tam 5-6 najważniejszych wyrazów z Twojej pracy).
[/spoiler]

 Roman Rzadkowski - autor