ćwiczenia w pisaniu

Werter

W naszej kulturze i historii romantyzm odegrał szczególną role. Specyfika tej epoki wynika z uwarunkowań historycznych Polski. Nie zwykle silnie zaznaczył się czynnik patriotyczny spotęgowany zmaganiami narodu z zaborcami. Ta wyjątkowa epoka wytworzyła szczególny typ bohatera literackiego. To walka o… Czytaj dalej

Bohaterowie poznanych utworów literatury romantycznej

Twórcy romantyzmu wykreowali typ bohatera wewnętrznie skomplikowanego, skazanego na nieustanne dokonywanie wyborów, nieszczęśliwego kochanka, wojownika, który walczył o wolność narodu i ojczyzny. Miłość romantyczna jest jednym z motywów epoki Romantyzmu.Dla romantyka najważniejszą wartość stanowiło uczucie… Czytaj dalej

Projekt 3 Bohaterowie poznanych utworów literatury romantycznej

Jednym z kluczowych motywów epoki romantyzmu jest miłość romantyczna. U Romantyka można wyrazić najważniejsze dla niego wartości, takie jak doświadczenie miłości, prawie zawsze nieszczęśliwej i tragicznej. Głównym powodem rozdzielania zakochanych był niezrozumiany los,… Czytaj dalejRoman Rzadkowski - autor