ćwiczenia w pisaniu

renesans

Poeta doctus – czyli Jan Kochanowski, poeta uczony, wykształcony. Uważany jest on za najwybitniejszego twórce renesansu, poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego. Ja do swojej analizy wybrałam dwie pieśni „by rozum był przy młodości”, oraz „wy,… Czytaj dalej

Temat: Troska o losy ojczyzny i obywatelska postawa Jana Kochanowskiego we fragmentach “Odprawy posłów greckich”: “By rozum był przy młodości” oraz “Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”.

 

Jan      Kochanowski    najznakomitszy   … Czytaj dalej

Jan Kochanowski to wybitny poeta polskiego renesansu. Żył w latach 1530-1584. Jest on uważany za jednego z najwybitniejszych twórców renesansu w Europie. Ma on wielkie zasługi w rozwoju polskiego języka literackiego. Tworzył m.in. pieśni, fraszki, epigramaty i treny. Napisał on… Czytaj dalej

 Celem mojego wypracowania będzie ukazanie obywatelskiej postawy i troski o losy ojczyzny przez Jana Kochanowskiego w jego prawdziwie poetyckim dramacie „Odprawa posłów greckich” w fragmentach: „By rozum był przy młodości” i „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”. „Odprawa posłów greckich”… Czytaj dalej

Jan Kochanowski był człowiekiem renesansu. Żył w latach 1530-1584. Widząc w jakiej sytuacji, ku jakiej przyszłości zmierza kraj , swoje utwory kierował do rządzących. Starał się przekazać swoją wizje państwa, pokazać jak ono wygląda i uświadomić jak powinno wyglądać. Przykładem… Czytaj dalej

Jan Jan Kochanowski to poeta doctus. Zna kulturę starożytną i antyczne języki. Jego utwory są inspirowane filozofią epikurejską oraz stoicką. Pisał fraszki, wiersze, epidramaty, treny. Harmonia i ład to renesansowa wizja państwa – życia narodu jaką stworzył w swojej twórczości.… Czytaj dalejRoman Rzadkowski - autor