ćwiczenia w pisaniu

Molier

W mojej poniższej pracy postara się scharakteryzować głównego bohatera komedii Moliera  „Świętoszek”, jak również stosunek Orgona, Kleanta oraz Elmiry względem głównego bohatera. Postać z książki która odgrywa główną rolę to Tartuffe, jest to mężczyzna w średnim wieku który pod… Czytaj dalej

       „Świętoszek” to sztuka stworzona przez Moliera prawdopodobnie w 1664 roku,będąca wyrazem buntu autora wobec panujących dookoła obłudy i fałszywej pobożności.Sztuka została zakazana zaraz po premierze za sprawą króla Francji Ludwika XIV,który nie mógł zgodzić… Czytaj dalej

Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera „Świętoszek”  możemy przyjrzeć się dwóm scenom. Można z nich odkryć jaką osobą jest główny bohater tytułowej książki „Świętoszek” czyli Tartuffe.  W moim wypracowaniu podejmę się próby charakterystyki jego osoby,oraz przedstawię reakcje pozostałych… Czytaj dalej

Molier mówił, że „najstraszliwszy cios zadaje się ułomnością, wystawiając je na szyderstwo świata”. Jego utwór „Świętoszek” jest mistrzowskim studium maski przybieranej w tej komedii parę razy- przez różne postaci i z innych powodów. Osobą, która maską posługiwała się najczęściej, był… Czytaj dalej

Tartuffe jest głównym bohaterem komedii Moliera pt. „Świętoszek”. Autor w swym dziele przedstawia Tartuffe’a z różnych perspektyw, ukazuje go jako hipokrytę i intryganta, ale także pobożnego i dobrego człowieka. W utworze oprócz Tartuffe’a występują także inne postacie, które Molier podzieli… Czytaj dalejRoman Rzadkowski - autor