ćwiczenia w pisaniu

matura 2005

Powieść historyczna Henryka Sienkiewicza pt. „Potop” jest arcydzieł polskiej literatury pozytywistycznej. Została napisana na emigracji w Stanach Zjednoczonych. „Potop” jest drugą z powieści tworzących Trylogię Henryka Sienkiewicza wydaną w 1886 roku. W epopei narodowej zostały ukazane cechy warstw społecznych ludzi… Czytaj dalej

Powieść Henryka Sienkiewicza pt. „Potop” jest jednym z wielu popularnych dzieł pisarza. Jest to dzieło, w którym możemy dokładnie dopatrzeć się negatywnych, jak i pozytywnych cech narodu Polskiego. Henryk Sienkiewicz doskonale zobrazował nam te dwie cechy Polaków.

Pierwszym fragmentem jest… Czytaj dalej

Na podstawie analizy fragmentów zamieszczonych w arkuszu rozważę, jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z „Potopu” Henryka Sienkiewicza. Fragment pierwszy jest to rozmowa podsłuchana przez Kmicica w drodze do Częstochowy, natomiast fragment drugi to słowa królowej podczas narady u… Czytaj dalej

,,Potop” Henryka Sienkiewicza to powieść w której autor połączył cechy romansu, jak i powieści historycznej. Akcja powieści rozgrywa się w czasie najazdu szweckiego na ziemie Rzeczypospolitej w latach 1655-1657.W przytoczonych w arkuszu fragmentach „Potopu” przyglądamy się pozytywnym, jak i negatywnym… Czytaj dalej

„Potop” jest drugą częścią Trylogii Henryka Sienkiewicza, w której skład wchodzą jeszcze: „Ogniem i mieczem” oraz „Pan Wołodyjowski”. Autor jasno określił cel napisania powieści- „pokrzepienie serc”. Chciał pokazać wielkie momenty narodowej historii, aby podnieść na duchu znieważony, podległy zaborcy kraj.… Czytaj dalejRoman Rzadkowski - autor