ćwiczenia w pisaniu

Chrobry

W mojej pracy postaram się omówić kilku wybranych przeze mnie bohaterów poznanych utworów

Literatury średniowiecznej. We wstępie mojej pracy krótko scharakteryzuje epokę, jaka jest średniowiecze

I wymiennie kilka jego cech. Średniowiecze jest to epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między… Czytaj dalejRoman Rzadkowski - autor