ćwiczenia w pisaniu

bohater romantyczny

Celem mojej pracy jest przedstawienie i omówienie poznanych bohaterów romantycznych.  Maja oni charakterystyczne dla siebie, powtarzające się w każdym utworze cechy. Ich biografie składają się często z tych samych elementów. Najbardziej znanymi poetami tej epoki są Adam Mickiewicz… Czytaj dalej

Bohaterowie poznanych utworów literatury romantycznej

Twórcy romantyzmu wykreowali typ bohatera wewnętrznie skomplikowanego, skazanego na nieustanne dokonywanie wyborów, nieszczęśliwego kochanka, wojownika, który walczył o wolność narodu i ojczyzny. Miłość romantyczna jest jednym z motywów epoki Romantyzmu.Dla romantyka najważniejszą wartość stanowiło uczucie… Czytaj dalej

Projekt 3 Bohaterowie poznanych utworów literatury romantycznej

Jednym z kluczowych motywów epoki romantyzmu jest miłość romantyczna. U Romantyka można wyrazić najważniejsze dla niego wartości, takie jak doświadczenie miłości, prawie zawsze nieszczęśliwej i tragicznej. Głównym powodem rozdzielania zakochanych był niezrozumiany los,… Czytaj dalejRoman Rzadkowski - autor