ćwiczenia w pisaniu

Bloger to miejsce spotkań ludzi piszących, uczących się pisania i wyrażania myśli w sposób zorganizowany. Maksyma oświecenia: „Cogito, ergo sum” – „Myślę, więc jestem” została zmieniona tutaj w następujący komunikat: „Myślę, więc piszę”. Pisanie to odkrywanie własnych myśli i związanych z nimi wartości.

Zapraszam wszystkich nauczycieli i uczniów do korzystania z tego miejsca w sieci. Tworzeniu go przyświecały dwie idee:

 1. Nauczyciel to mistrz, który inspiruje swoich uczniów do poznawania świata i potrafi pokazać, jak sam go rozumie. Dlatego tutaj każdy projekt musi być wsparty przykładem.
 2. Internet daje szanse, aby uczniowie mogli poznawać prace innych wraz z ich recenzjami, podczas gdy w szkole nie ma na to czasu. Zatem uczymy się także poprzez analizę własnych i cudzych postępów, błędów i sukcesów.

PS. To nie jest portal do kopiowania, ale do nauki pisania. Dlatego też projekty mają numery i nie stosuje się tutaj tytułów, aby nie przyciągać „kopistów”.

Szczegółowe wymagania dla użytkowników zawiera Regulamin – ważny element portalu.

Regulamin portalu

1. Rejestracja i aktywność na stronie jest darmowa. Tylko zalogowany użytkownik ma prawo do umieszczania tutaj wpisów pod warunkiem jednak, że podał prawdziwe dane: imię i nazwisko, aktualny e-mail – dane te nie są wykorzystywane w żaden inny sposób oprócz komunikatów technicznych lub informacyjnych dla zarejestrowanych użytkowników, np. w przypadku przerwy technicznej lub zmianach pracy na portalu.

2. Po rejestracji każdy użytkownik otrzymuje status „Autora”. Oznacza to możliwość pisania i edytowania wpisów własnych, korzystania z zasobów strony dla celów edukacyjnych oraz czytania, komentowania innych wpisów.

3. Publikacja wpisów odbywa się w następujących kategoriach:

 • artykuł – to kategoria dyżurna, dotyczy każdego wpisu, którego autor nie przydzielił do żadnej innej kategorii;
 • esej – to wypracowanie szkolne o charakterze naukowym i trójdzielnej kompozycji: wstęp, rozwinięcie, zakończenie (wnioski), może dotyczyć każdej dziedziny nauki lub przedmiotu szkolnego;
 • twórczość – dotyczy twórczości literackiej, artykułu, co do którego Autor nie potrafił sklasyfikować – przypisać do konkretnej kategorii;
 • matura – dotyczy zagadnień maturalnych z dowolnego przedmiotu;
 • recenzja – analiza krytyczna i samodzielna różnych zjawisk życia kulturalnego: filmu, książki, teatru, opery lub innych wydarzeń, ale też każdej dziedziny nauki;

4. Kategorie wpisów ustalane są przez administratora na wniosek Autorów projektów, zatem gdy ktoś zgłosi projekt napisania zadania matematycznego lub rozprawki, to takie kategorie się pojawią. Ustalanie Kategorii ma na celu porządkowanie projektów i łatwiejsze poruszanie się po portalu – klikając kategorię oznaczoną poniżej artykułu, wywołamy podobne prace, do których mamy dostęp.

5. Projekty to zadania wymyślone do ćwiczeń, także zadania domowe z przedmiotów szkolnych. Ich tematyka określana jest inwencją twórców. Na stronie http://bloger.mlektury.pl/tematy/ znajduje się lista tematów, których termin realizacji już upłynął. Aby dodać do niej własny, należy spełniać kilka warunków określonych niżej w dziale „Instrukcje dla nauczycieli i twórców”.

6. Wpisy (posty, artykuły) podlegają moderacji i rygorom technicznym, między innymi:

 • minimalna długość wpisu – 50 słów;
 • maksymalna długość wpisu – 1000 słów;
 • możliwość rewizji (poprawienia wpisu) po publikacji: 2 razy;
 • ilość linków we wpisie – 1;
 • minimalna długość tytułu – 5 znaków;
 • maksymalna długość tytułu – 45 znaków (ze spacjami);
 • minimalna ilość tagów – 1;
 • maksymalna ilość tagów – 3;
 • wpis należy przypisać do 1 kategorii;
 • wpis niespełniający wymagań jest zapisywany jako „szkic” i nie może zostać opublikowany;
 • wpis nie może być być kopią – plagiatem – innych wpisów;
 • automatyczny zapis wpisu odbywa się co minutę;
7. Na ocenę projektu wpływ mają dwa czynniki:
– techniczny – ocenie podlegają elementy np.: poprawność tytułu Projektu lub opublikowanej pracy, poprawność kategorii, tagów i formularza SEO, termin publikacji, zachowanie zasad zapisanych w Regulaminie
– merytoryczny – ocenie podlega treść i sposób wypowiedzi określony w założeniach projektu – gdy projekt wymaga realizacji felietonu, eseju czy rozprawki, to praca powinna mieć pożądane cechy.
Recenzje i uzasadnienie oceny prac nie podlegają publikacji w komentarzach. S one podawane pisemnie na e-mail autora lub/i w formie papierowej po wydruku artykułu podczas zajęć.
8. Komentarze to także wypowiedzi przemyślane, muszą spełniać pewne warunki:
 • nie mogą być jedno- lub kilkuwyrazowe;
 • powinny być co najmniej trzyzdaniowe;
 • nie mogą dotyczyć autorów, mają odnosić się do treści wpisów;
 • nie mogą ograniczać się do kopiowania, wklejania cytatów z autora;
 • nie mogą być komentarzem do komentarza innego użytkownika.
9. Nie wolno linkować, czyli używać linków – przekierowań do innych stron.
10. W razie wątpliwości i problemów technicznych należy wysłać maila do administratora portalu, korzystając z formularza na stronie http://bloger.mlektury.pl/kontakt/.
11. Za nieregulaminowe zachowanie na stronie można utracić statut „Autora” na rzecz „Członka” bez możliwości publikacji i komentowania na okres 2 tygodni.
12. Autentyczność wpisu – przed publikacją pracy każdy auto artykułu ma obowiązek sprawdzenia jego autentyczności – czy nie jest plagiatem (kopią ściągniętą z internetu). Można to zrobić np TUTAJ.
13. Regulamin może ulegać zmianom w zależności od rozwoju portalu i potrzeb.

Instrukcje dla nauczycieli i twórców

Każdy użytkownik portalu musi być zarejestrowany. Po rejestracji wystarczy przesłać projekt do akceptacji administratora, używając do tego formularza kontaktowego. Administrator nada kolejny numer projektu i opublikuje go na podstronie Projekty. Nauczyciel podaje swoim uczniom adres strony i numer projektu do realizacji oraz termin realizacji. Jeden projekt może być wykorzystany wielokrotnie przez różnych użytkowników, np. z obecnie sformułowanych może korzystać każdy zainteresowanych.
Części składowe nowego tematu to:
 1. Tytuł projektu
 2. Określenie zadania
 3. Wyznaczenie celów
 4. Wymagania
 5. Przykład własny
 6. Informacje techniczne

Po zakończeniu terminu realizacji tematu następuje jego weryfikacja techniczna i merytoryczna. Nauczyciel rozpoznaje wykonane przez swoich podopiecznych projekty po numerze w spisie treści i innych elementach tytułu (numer projektu plus inicjały ucznia albo numer w dzienniku lekcyjnym). Zakazane jest używanie nazwisk uczniów, które są znane wyłącznie Autorowi tematu (w domyśle nauczycielowi) i administratorowi strony. Recenzje i oceny Nauczyciel przesyła na wskazane przez uczniów e-maile i/lub drukuje prace i zapisuje recenzje/oceny w sposób tradycyjny.Roman Rzadkowski - autor