ćwiczenia w pisaniu

Celem mojej pracy jest przedstawienie bohaterów literatury romantycznej. Romantyzm, to epoka w historii sztuki i literatury, w której najbardziej znanymi poetami są Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Natomiast w bliżej poznanej epoce można dostrzec również działalność zagranicznego poety J.W.Goethego. Losy głównych bohaterów, które zostały opisane w dramatach wymienionych poetów zazwyczaj kończyły się śmiercią, ponieważ nie mogli sobie poradzić z odrzuconymi uczuciami i światem jaki ich otacza. Mimo tego byli zaangażowani w walkę o Polskę.

Jednym z utworów był ,,Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Tadeusz, to młody chłopiec. Wrócił po długiej nieobecności do swojego domu w Soplicowie. Wchodząc do swojego pokoju ujrzał młodą kobietę. Ta natomiast na jego widok ucieka. Tego samego dnia wieczorem odbywała się kolacja. Tadeusz podczas tej kolacji wdał się w romans z Telimeną. Myślał, że jest to właśnie ta dziewczyna, którą widział rano. Od tamtego wieczoru Telimena zaczęła snuć plany małżeńskie z Tadeuszem. Wreszcie mężczyzna poznał Zosię. Był nią oczarowany. Jednak, gdy widząc ją z Hrabiem nie mógł tego znieść. Miał dość miłosnych rozterek. Postanowił się utopić w stawie. Ten samobójczy czyn przerwał mu sam Hrabia. Podczas narady młody Soplica wyznaje, że chce poślubić Zosię. Po wojnie odbyły się zaręczyny Zosi i Tadeusza.
W utworze Mickiewicz w sposób szczególny odwołał się do uczuć patriotyzmu i dumy narodowej. Jest w nim wiele odwołań do powstania kościuszkowskiego, czyli wojny polsko-rosyjskiej. Jednym z nich jest spór o zamek Horeszków. Rosjanie napadli na zamek. Natomiast w sposób podstępny Jacek Soplica zabił Stolnika.

Słowacki w swoim dramacie ,,Kordian” początkowo opisał losy bohatera jako nieszczęśliwą miłość do starszej od siebie kobiety Laury. Chłopiec dawał jej wiele dowodów miłości. Dziewczyna jednak pozostawała mu obojętna. Próbuje popełnić samobójstwo. Po nieudanej próbie wyjechał. Podczas swojej wędrówki spotykał wielu ludzi. Uświadamiają mu co tak naprawdę rządzi światem.
W drugiej części opowiadania usiłował zabić cara Mikołaja. Bohater kierując się w stronę sypialni toczył wewnętrzną walkę ze Strachem i Imaginacją. Upadł zemdlony pod drzwiami sypialni cara. Ten nie był dla niego zbyt łaskawy. Gdy znalazł go pod drzwiami domyślił się zamiarów. Kazał go rozstrzelać. Kordian trafił do szpitala psychiatrycznego. Tam pojawił się car Mikołaj I i Książę Konstanty. Kazał wyprowadzić chłopca na egzekucję. Książę daruje życie Kordianowi, jeśli przeskoczy na koniu piramidę utworzoną z bagnetów. Udało mu się tego dokonać. Jednak car nie był zbyt łaskawy. Podjął decyzją o rozstrzelaniu. Książę poprosił cara o podpisanie ułaskawienia. W ostateczności to zrobił. Jednak nie wiadomo czy dokument dotarł na czas na Plac Saski. Nie wiadomo także czy Kordian został rozstrzelany…

Kolejnym utworem romantycznym jest dramat ,,Cierpienia młodego Wertera” J.W.Goethego. Napisany jest w formie listów. Były one adresowane do przyjaciela Wilhelma. Werter przybył do miasteczka, aby załatwić sprawy majątkowe swojej matki. Znalazł tam spokój, zawarł wiele znajomości. Pomimo tego jako młody chłopak czuł się tam samotny i niezrozumiany przez ludzi. Jego życie zmieniło się gdy poznał Lottę. Z dnia na dzień uczucie do dziewczyny było coraz silniejsze. Werter spędzał z nią bardzo dużo czasu. Aż do momentu gdy wrócił jej narzeczony Albert. Szczęście wygasło, jednak uczucie pozostało. Mężczyzna postanowił wyjechać. Rozpoczął pracę w poselstwie. Gdy się dowiedział o ślubie Lotty i Alberta postanowił wrócić do Wahlheim. Chciał być bliżej Lotty. Spotkania z nią przynosiły mu wiele bólu. Kiedy wyznał co do niej czuje, ona nie chciała o tym słyszeć. Chłopiec nie potrafił sobie z tym poradzić. W ostatnim liście do Wilhelma dziękuje mu za przyjaźń i prosi, aby przekazał matce, żeby mu przebaczyła i się za niego modliła. Jednak nie pisze o swoim zamiarze samobójczym. Następnego dnia pisze pożegnalny list do Lotty. Po załatwieniu wszystkich spraw, postanawia popełnić samobójstwo. Strzelił do siebie jednak dalej był przytomny. Umierał w męczarniach..

Reasumując w poznanych utworach rozwijało się wiele wątków miłosnych, które dla wielu bohaterów kończyły się popełnieniem samobójstwa. Jednocześnie autorzy byli zaangażowani w walkę narodowo-wyzwoleńczą. Opisali je za pomocą fikcyjnych postaci. Twórców romantycznych uważa się za wielkich patriotów dla których dobro ojczyzny było najważniejsze.

Jedna odpowiedź na „Projekt 3 ASz”Roman Rzadkowski - autor