ćwiczenia w pisaniu

Jan Kochanowski był polskim poetą renesansowym. Pisał takie utwory jak pieśni,elegie,epigramaty,wiersze okolicznościowe,fraszki oraz treny. W dzisiejszej pracy będę analizować trzy fragmenty z „Odprawy posłów greckich” – pieśni chóru.

„Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie…” jest kierowane do władców rządzących Polską. Na ich rękach ciąży wielka odpowiedzialność. Powinni mieć oni na uwadze dobro całego społeczeństwa a nie tylko własne. Muszą również pamiętać,że sprawują władze ale nad nad sobą władze w postaci Pana Boga. Kiedyś będą musieli zdać sprawę w jego ręce i tłumaczyć się ze swojego postępowania. Bóg sądzi wszystkich ludzi bez względu na ich stan majątkowy lecz będzie zwracał dużą uwagę na czyny ludzkie. Pieśń ta stanowi ostrzeżenie skierowane do władców przed nieuczciwością i prywatą.

„By rozum był przy młodości” opowiada o tym jak to byłoby dobrze gdyby przy młodości pozostawał rozum. Niestety, prędzej będzie można siać perły i złoto na polach niż młodzi ludzie będą mądrzy. Na świecie byłoby mniej trosk gdyby mądrość szła w parze z młodością. Gdyby tak było młodzież mogłaby czerpać dużo większe korzyści z życia. Jednak tylko swoim potrzebom dogadzają i nie przejmują się niczym co ich otacza. Podmiot liryczny zwraca się do Boga, chcąc podkreślić swoją bezradność. Młodość określa się brakiem powagi,roztropności i odpowiedzialności. W ostatnich wersach jest mowa o Helenie, jej losach które będą rozstrzygane na radzie aby wróciła do Sparty.

„O nierządne królestwo” rozpoczyna się inwokacją do królestwa pozbawionego szacunku do prawa.Przykładem jest Parys trojański, którego czyn pociąga za sobą opłakane skutki dla całego społeczeństwa trojańskiego. Nie myślał on o przyszłości, nie liczył się z opiniami i nie chciał nikogo słuchać. Tacy ludzie jak Parys to przykład młodych ludzi, którzy niczego nie tworzą, wszystko zawdzięczają swoim przodkom. Poeta nawiązuje do polskiej młodzieży, która dużo pije i imprezuje dla zabawy nie przejmując się konsekwencjami swoich czynów.

Podsumowując wszystko widzimy iż poeta był wielkim patriotą angażując się w życie kraju. Nie pozostawał obojętny na to co w tamtych czasach działo się z Polską. Pisarz wytykał rodakom ich wady, błędy lecz ludzie to lekceważyli żyli nadal swoim życiem. Tak jak pisał to Kochanowski „Polak mądry po szkodzie”. Mam nadzieję,że pomogłam w zrozumieniu tych trzech pieśni.Roman Rzadkowski - autor