ćwiczenia w pisaniu

Jan Kochanowski to polski poeta renesansu, przyczynił on się do rozwoju Polskiej literatury. Był osobą o dużym wykształceniu, a także wiele podróżował po Europie. Do najbardziej znanych dzieł poety należą: Fraszki, Pieśni, Treny Które zostały napisane pod koniec jego życia, a także oparty na historii wojny Trojańskiej dramat „Odprawa Posłów Greckich”. W mojej pracy będę analizowała właśnie fragmenty „Odprawy posłów Greckich”
„ By rozum był przy młodości” podmiot liryczny w tej pieśni zwraca się bezpośredni do Boga, tak aby podkreślić swoja bezradność. Motywem przewodnim pieśni jest historia wojny Trojańskiej. Według podmiotu lirycznego było by rzeczą cudowna gdyby młodzi ludzie posiadali mądrość i wiedze życiowa, lecz jest świadom że niestety tak nie jest, cytując „Nigdy takiej obfitości Pereł morze i ziemia złota nie urodzi,…”. Gdyby mądrość szła w parze z młodością życie ludzi było by o wiele prostsze i lepsze, ponieważ człowiek młody nie popełniał by tylu błędów co teraz i nie ranił by innych. Młode pokolenie nie dba mądrość i naukę, kierują się głównie swoimi zachciankami nie myśląc o przyszłości, a także nie myśląc o ojczyźnie. Człowiek gdy jest młody nie jest mądry i ta mądrość przychodzi z wiekiem, lecz wtedy młodość przemija. Osoba mówiąca pokazuje nam że młodość i mądrość nie są elementami wspólnymi. Dalej mowa jest o Helenie, w tym dniu o jej losach będzie rozstrzygała rada. Posłowie którzy przebyli żądają aby ona wróciła do Grecji. Pieśń została napisana w 5 strofach czterowersowych, zgłoski w wersach: 8, 8, 13, 13. Występują rymy żeńskie sąsiadujące.
“Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie” podmiot liryczny zwraca się do ludzi rządzących. Motywem jest historia wojny Trojańskiej. Pieść rozpoczyna odezwa do rządzących naszą ojczyzna, aby zdawali sobie sprawę, że na ich barkach spoczywa ciężar odpowiedzialności za ojczyznę. Osoby te są na takich stanowiskach na ziemi jak Bóg w niebie więc powinny być sprawiedliwe wobec innych, a nie patrzeć tylko na swoje dobro i zajmować się błahostkami lecz na dobro publiczne. Maja oni władze nad mniejszymi lecz nad nimi jest sam Pan Bóg , który zadecyduje patrząc na ich czyny czy są godni wejścia do nieba. Nie weźmie Bóg do nieba osób dla których dobro materialne jest najważniejsze, będzie brał pod uwagę to jak sprawowali swoje rządy i czy lojalnie wywiązywali się ze swoich obowiązków. Weźmie do siebie osoby dla których wszelkie dobra na ziemi nie są tak ważne, interesują się losem innych a także ojczyzną. Zwykły człowiek nie mający władzy nie ponosi tak dużej odpowiedzialności za swoje czyny. Jeśli robi cos złego odpowiedzialność ciąży tylko na nim, a gdy jest to człowiek rządzący to odpowiedzialność spada na całe miasto. Przez nie udolność i chciwość rządzących upadło wiele państw i miast, tak jak Troja. Zbudowana jest z 5 strof czterowersowych, liczba zgłosek: 12, 12, 12, 12. Liczy 20 wersów, napisana została 12-zgłoskowcem rymami żeńskimi sąsiednimi.
Reasumując widzimy, że poeta był patriotą, który angażuje się w losy kraju. Nie pozostawał obojętny wobec swojego kraju i tego co działo się wówczas działo. W tych wierszach poeta wytykał władzy samolubność i uczulał na problemy zwykłych ludzi. Była także przestroga że gdy ludzie będą się źle sprawować, poniosą za to surowe konsekwencje. Moim zdaniem poeta miał racje, ponieważ nie można patrzeć tylko na siebie i na dobro osobiste, trzeba patrzeć także na drugiego człowieka.Roman Rzadkowski - autor