ćwiczenia w pisaniu

Jan Jan Kochanowski to poeta doctus. Zna kulturę starożytną i antyczne języki. Jego utwory są inspirowane filozofią epikurejską oraz stoicką. Pisał fraszki, wiersze, epidramaty, treny. Harmonia i ład to renesansowa wizja państwa – życia narodu jaką stworzył w swojej twórczości. Korzystał z uciech życia podobnie do Horacego (poeta rzymski), ale z drugiej strony kierował się życiowym rozsądkiem i rozwagą. W mojej pracy dokonam analizy ‘’Odprawa posłów Greckich ‘’ , “By rozum był przy młodości’’ oraz „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie…” .

Dramat polityczny Jana Kochanowskiego pt: „Odprawa posłów greckich” ukazuje w sposób literacki losy państwa Polskiego. Intencją Kochanowskiego było przekazanie ważnych wartości narodu gdzie sytuacja polityczna, losy państwa zależą nade wszystko od moralności elity kraju i poddanych, którzy powinni wyrzec się myśli o osobistych korzyściach i troszczyć się o losy narodu. Myślenie jedynie o własnych interesach, nieprzestrzeganie prawa i występki rządzących niechybnie prowadzą państwo do zguby.

„Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie” to utwór patriotyczny w którym Kochanowski podejmuje problem postaw obywatelskich. Chór słowami „wy którzy pospolitą rzeczą władacie” kieruje pouczenie do rządzących państwem Polskim. Chór mówi jak powinni sprawować powierzoną im władze. Najważniejsze to, że powinni wyrzec się myśli o osobistych korzyściach a obowiązkiem ichjest troska o dobro publiczne i narodu. Przestrzega rządzących przed tym że nie wykonując odpowiedzialnie powierzonej im władzy prowadzą państwo do zguby. Chór tymi słowami również krytykuje rządzących za takie zjawiska jak: przekupstwo, słabość rządu, brak szacunku do prawa, prywatne, nie liczenie się z dobrem państwa, a przede wszystkim realizowaniem własnych celów kosztem narodu. Każdy władca oraz rządzący będą osądzeni tak jak każdy inny człowiek. Utwór zawiera ponad czasowe przesłanie do elit rządzących aby dobro ogółu było ponad wszystko. Podmiotem lirycznym jest nauczyciel (mędrcem), który poucza. Podkreśla symbolikę biblijną i porównuje rolę rządzących pasterzy „stado boże”. Bezpośredni zwrot do słuchaczy na początku pieśni czyli apostrofa wskazuje na to że pieśń ma charakter retoryczny oraz tryb rozkazujący we fragmencie: „miejcie, macie mieć, uczynić poczet macie”.

Pieśń z dramatu „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego “By rozum był przy młodości” mówi o czymś co nigdy nie zaistnieje. „Nigdy takiej obfitości/ Pereł morze i ziemia złota nie urodzi,/Żeby tego nie mieli tym dostawać młodzi…” jakże byłoby wspaniale na globie ziemskim gdyby młodzi ludzi posiadali cechę mądrości. Może to się i zdarza, ale niestety bardzo rzadko i są to wyjątki. Szybciej będziemy mogli siać perły i złoto niż młodzież będzie mądra. Młodość nigdy nie idzie w parze z mądrością. Mądrość zdobywa się z wiekiem, z doświadczeniem życiowym. Młodzi mało kiedy dbają o dobre imię, zdarza się że nie przestrzegą praw moralnych lub rzadko je przestrzegają, etycznego postępowania, piją, palą czyli nie dbają o zdrowie, uciekają z lekcji, a ojczyzną to już w ogóle się nie zajmują. Podmiot liryczny zwraca się do Boga, a tym samym podkreśla swoją bezradność. Gdyż życie w młodości to przede wszystkim brak rozwagi i roztropności. Pieśń tę Kochanowski napisał w pięciu zwrotkach po cztery wersy. Są widoczne rymy: młodości – obfitości, urodzi – młodzi.

„Odprawa posłów greckich” pokazuje obywatelską odpowiedzialność w dobie odrodzenia.  A mając na uwadze pojęcie troski i obywatelskiej postawy we współczesnych czasach właściwie te postawy spotykane są bardzo sporadycznie. Największą postacią która byłaby odzwierciedleniem troski o dobro ludzi, państwa, ojczyzny dla mnie jest nasz papież Jan Paweł II. Gdzie jego życie i działanie miało przeogromny wpływ na losy Polski i całego świata. Kolejnym człowiekiem z którego należałoby brać wzór w postępowaniu o troskę narodu i obywatelskiej postawy jest Dalajlama (duchowy przywódca Tybetańczyków). Przywódca narodu niszczonego przez chińską politykę w Tybecie. Narodu który został pozbawiony swojego samostanowienia. Z bliższych nam współcześnie postaci z których należałoby brać przykład ja podałabym prezydentów: Lecha Wałęsę, Bronisława Komorowskiego, którzy sprawują swój urząd wykazywali daleko idącą troskę o naród o państwo Polskie.

Podsumowując: Kochanowski poprzez swoje utwory pokazuje zachowania ludzi, którzy mają władzę nad Państwem a nie do końca działają dla dobra narodu. Ukazuje skutki jakie wynikają z postępowania danych przedstawicieli kraju. Sam poeta był wielkim patriotą i doskonale potrafił analizować sytuację polityczną kraju.Roman Rzadkowski - autor