ćwiczenia w pisaniu

Poeta doctus – czyli Jan Kochanowski, poeta uczony, wykształcony. Uważany jest on za najwybitniejszego twórce renesansu, poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego. Ja do swojej analizy wybrałam dwie pieśni „by rozum był przy młodości”, oraz „wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”. Wybrałam je nie przypadkowo, lecz wyjaśnię to, po całkowitej analizie i podsumowaniu.

W Pieśni „By rozum był przy młodości” O sytuacji wtedy panujące opowiada podmiot liryczny, zastanawia się on nad tym, czy młodość i mądrość splątane ze sobą razem w jedną całość mogą iść ze sobą w parze. Twierdzi, iż młodzi ludzie, nie myślą racjonalnie i nie wiedzą co to mądrość. Nie potrafią z niej korzystać i i kierować nią. Zastanawiał się nad tym jakby to było, gdyby młodość posiadała cechę mądrości. Aleksander porywając ze Sparty Helenę , doprowadził do tego, że w Troi doszło do klęski, wybuchła wojna. Jest to dowód na to, że młodzi działają pod wpływem impulsu, nie zastanawiają się nad skutkami przyszłych swych czynów i nad konsekwencjami.

Druga Pieśń nosi tytuł „Wy , którzy pospolitą rzeczą władacie”. Kierowana jest do władców rządzących Polską, można by ich porównać do osób, które na ziemi robią za Boga, są jego odzwierciedleniem ziemskim. Rządzą krajem, a to jak można się domyśleć nie jest łatwe zajęcie, spoczywa na nich ciężar odpowiedzialności, co przyczynia się do tego, że za każdym razem gdy podejmują jakieś decyzje są w ciągłym strachu przed innymi ludźmi. Bóg dla nas chce jak najlepiej, przez to, że władcy są do niego w tej pieśni porównani muszą czynić tak samo.

Podsumowując obie te Pieśni: „By rozum był przy młodości” oraz „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie” można wywnioskować, że poeta był wielkim patriotą. Mówi nam o tym, fakt, że jak w jednej tak i w drugiej Pieśni Kochanowski opisał życie ludzi i podejście ich do patriotyzmu. W pierwszej pieśni ukazał obraz patriotyzmu postrzegany przez młodych ludzi. W drugiej pieśni przedstawił stosunek władz do kraju, przedstawił swoje poglądy. Ukazał swoją wizję, jak jego zdaniem władza powinna podchodzić do swoich obowiązków , by każdemu było dobrze. Po przeczytaniu i analizie tych dwóch pieśni wydaję mi się, że Jan Kochanowski pomimo tego, iż był wielkim poetą, był również wielkim patriotą. Kochał swoją ojczyznę i nie wstydził się tego. Namawiał młodych by w swych czynach byli bardziej rozważni, a władze, rządziły z głową i miały na uwadze dobro wszystkich ludzi a nie tylko swoje. Myślę, że postawa wobec świata poety jest godna naśladownictwa.Roman Rzadkowski - autor