ćwiczenia w pisaniu

Wybitny poeta tworzący w renesansie- o kim mowa ? Jan Kochanowski urodził się w w Sycnie 1530 roku, zmarł w sierpniu 1584 w Lublinie. Kochanowski jako pierwszy ukazał swoje uczucia ojcowskie względem córki które są bardzo rzadko albo w ogóle wyrażane w dziełach. Inspiracje czerpał ze świata wyższego. Związek z Bogiem dał mu niezliczoną słów stertę, dzięki czemu stał się jednym z najwybitniejszych twórców renesansu Europejskiego. Był twórcą m.in. trenów, pieśni, epigramatów i fraszek. „Odprawa posłów greckich” to pierwszy dramat ukazany w dziejach Polski, a z mitu o wojnie trojańskiej był zaczerpnięty motyw przewodni. Utwór odwoływał się głównie do rządzących ale nie tylko, do zwykłych ludzi, oraz młodzieży.

W pieśni „By rozum był przy młodości” podmiot liryczny piętnuje młodzież i rozmyśla, czy mądrość i młodość nie mogą zawsze iść w duecie. Uważa, że prędzej stanie się cud, niż te dwie cechy się zjednoczą. Młodzi ludzie nie dbają o nic, o nikogo, żyją własnym życiem, zaspakajają swoje potrzeby bez względu na wszystko. Podmiot liryczny w strofie czwartej odwołuje się do Boga, ponieważ nie potrafi poradzić sobie z własną niemocą. O Helenie porwanej przez Parysa jest mowa w ostatniej strofie. Wiedząc jakie skutki cała sytuacja za sobą niesie, przyczynił się do wybuchu konfliktu zbrojnego przez swoją lekkomyślność, natomiast Helena stanie przed radą, która powie o jej dalszych losach, oraz o tym czy wróci ze swoją drugą połówką do Grecji, czy zostanie w Troi. Polscy młodzi ludzie mieli takie same podejście odpowiedzialności za swoją ojczyznę w XVI wieku.

Utwór „Wy, którzy pospolita rzeczą władacie” rozwiniętą apostrofą do władców Rzeczypospolitej, którzy sprawują opiekę nad wszystkimi ludźmi żyjącymi w Polsce. Zwraca uwagę, że rządzący krajem zajmują miejsce Boga, choć powinni zajmować się sprawami ludzi a nie troszczyć się tylko o siebie. Każdy z osobna stanie przed sądem ostatecznym i zostanie indywidualnie osądzony, bez względu jaką funkcje pełni w społeczeństwie. „Wy, którzy pospolita rzeczą władacie”  Przypomina o istnieniu Boga, który na końcu każdej drogi wyda wyrok najsprawiedliwszy.

Wykorzystanie tematyki filozoficznej nakłania człowieka do myślenia, do poznania człowieka z każdej strony i obrania najlepszej drogi jest zawarte w pieśni „By rozum być przy młodości”, natomiast poruszenie spraw głównie politycznych oraz dotyczących społeczeństwa zawarte są w „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”. Troska obywatelska w renesansie najlepiej ukazana jest w tragedii „Odprawa posłów greckich”. Autor nakłania nas do głębszej analizy jakimi jesteśmy ludźmi, jak działamy społecznie i jaki mamy wpływ na różne sprawy.Roman Rzadkowski - autor