ćwiczenia w pisaniu

Celem mojego wypracowania będzie ukazanie troski o losy ojczyzny i obywatelską postawę Jana Kochanowskiego w jego dziele „odprawa posłów greckich” i  pieśni „O nierządne królestwo” oraz „W którzy pospolitą rzeczą władacie”. Jan Kochanowski jest najwybitniejszym polskim poetą doby renesansu. Przyniósł na grunt polski nowe gatunki literackie i stworzył dzieła na poziomie europejskim. Jest ponadto autorem poematów, pieśni i fraszek, w których zawarł barwny i bogaty wizerunek swojej epoki.

„Odprawa posłów greckich” ukazuje nam problemy polityczne i społeczne epoki renesansu. Kochanowski wykorzystał motyw mitu wojny trojańskiej, aby uzyskać między innymi temat złego funkcjonowania władzy państwowej, sejmu, złego wychowania młodzieży szlacheckiej, brak patriotyzmu i szacunku do prawa wśród szlachty. Klęska Troi, uświadamia nam to wszystko. Młody Parys, nie myślał o dobru państwa, tylko o swoich potrzebach. Nie słuchał dobrych rad mądrego i doświadczonego Antenora. Liczyło się tylko zdanie Parysa i jego potrzeby. Władca nie dopuścił do słuchu mądrych do podjęcia decyzji zwłaszcza, że sam nie był dobrym władcą, co przyczyniło się do upadku Troi.

„O nierządne królestwo” jest jedną z pieśni znajdującą się w utworze „odprawa posłów greckich”. Pieśń rozpoczyna inwokacja do królestwa: nierządne czyli królestwo pozbawione szacunku do prawa. Takim przykładem jest Parys trojański, którego czyn pociąga za sobą opłakane skutki dla wszystkich mieszkańców Troi. Nie myślał o przyszłości, nie liczył się z opiniami innych i nikogo nie słuchał. Tacy ludzie jak Parys to przykład młodych ludzi, którzy niczego nie tworzą, wszystko zawdzięczają swoim przodkom, czyli majątek i dobre imię. Nauczeni życia w dobrobycie, przyniosło im klęskę. Poeta nawiązuje do polskiej młodzieży, która dużo pije i biesiaduje. Wydaje im się że będą wygrywać. Ale człowiek bez siły to, człowiek pokonany.

„Wy którzy pospolitą rzeczą władacie” słowa tej pieśni skierowane są do władców, wszystkich stojących na czele narodów. Ludziom dopuszczonych do władzy powierzono opiekę nad państwem i losy społeczeństwa. Rządzący nie powinni zapominać, że kiedyś przyjdzie im zdać relacje z tego, co czynili na ziemi przed Bogiem, dzięki któremu mogą piastować swoje stanowiska. Bóg nie dzieli ludzi na biednych i bogatych , liczą się tylko ziemskie uczynki.

Chcąc podsumować wnioski, zauważamy, że pieśni Jana Kochanowskiego są prezentacją poglądów i przekonań poety. Kieruje się do osób rządzących, by sprawując rządy mieli na uwadze przede wszystkim dobro swoich poddanych. Mają troszczyć się o wszystkich ludzi a nie myśleć o swoich prywatnych sprawach, interesach. Natomiast ludzie sprawujący władzę nie wzięli sobie do serca słów pisarza i jego przestróg, co z biegiem czasu przyczyniło się  do tego, że ówcześni Polacy dalej nie sprawują rządów takich po to, by czynić dobro dla innych.Roman Rzadkowski - autor