ćwiczenia w pisaniu

Temat: Troska o losy ojczyzny i obywatelska postawa Jana Kochanowskiego we fragmentach “Odprawy posłów greckich”: “By rozum był przy młodości” oraz “Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”.

 

Jan      Kochanowski    najznakomitszy   poeta   polski.,   żył  w   latach  153 0- 1584 r. Najsłynniejszy

 i najznakomitszy polski  poeta, człowiek Renesansu , który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego. Swoją przygodę literacką rozpoczynał od twórczości w języku łacińskim. Wyznaczył do dziś powielane wzory gatunkowe dla fraszki, trenów, pieśni, sonetu, sielanki. Napisał pierwszą tragedię „Odprawa posłów greckich” wystawioną na dworze Radziwiłłowskim. Pisana białym wierszem, podejmowała Odprawa problematykę polityczno-moralną, zagadnienia odpowiedzialności rządzących za losy państwa; temat zaczerpnął Kochanowski z III pieśni Illiady.

W pieśni “By rozum był przy młodości” Kochanowski chce nam przekazać, że młodość powinna iść w parze z rozumem. Jednak na świecie tak się często nie dzieje. Młodzi ludzie nie potrafią  lub też nie chcą wykorzystać swego potencjału intelektualnego i idą w zaparte. Wolą godzić się z tym co jest, a potem tylko narzekać. Pisarz bardzo nad tym ubolewa i zwraca się do Boga, aby dał młodości rozum.

W ostatniej zwrotce Kochanowski wspomina o Helenie, o której rada będzie decydować o jej powrocie do męża.

 

Natomiast w pieśni “Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie” Jan Kochanowski rozpoczyna  wezwaniem ludzi rządzących krajem. To oni są odpowiedzialni za nasz kraj za nasze bezpieczeństwo, aby nasz kraj prawidłowo funkcjonował. Zwykły śmiertelnik jest w mniejszym stopniu odpowiedzialny  za losy kraju, natomiast błędy ludzi rządzących  naszym krajem  mogą doprowadzić do klęski państwa. To oni będą kiedyś rozliczani przez zwykłych ludzi, ale przede wszystkim na sądzie ostatecznym, przez Boga. Wtedy nie będą oni mogli okłamywać, kłamać. Autor porusza  kwestię śmierci, każdego przecież ona czeka, czy to będzie hrabia, król, bogacz czy biedny.

 

Pieśni Jana Kochanowskiego charakteryzują się różnorodną tematyką. W pieśni “By rozum był przy młodości” wykorzystane są elementy filozoficzne, skłaniające człowieka do myślenia, poruszane są tu  problemy egzystencji  ludzkiej. Natomiast  pieśń “Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie” dotyczy spraw publicznych, polityki, obowiązków jednostki wobec  ogółu.

 

 

 

 Roman Rzadkowski - autor