ćwiczenia w pisaniu

Jan Kochanowski za życia mieszkał w Czarnolesie , żył on w latach 1530-1584 . Urodzony w Sycynie , a zmarł w Lublinie , pochodził ze szlacheckiej rodziny . Miał dwie córki po śmierci których napisał Treny . Przyczynił się on do rozwoju literatury w Polsce . Był zwany człowiekiem renesansu pisał on miedzy innymi fraszki ,treny . W mojej pracy będę mówiła analizowała ‘’Odprawie posłów Greckich ‘’ , “By rozum był przy młodości’’ oraz „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie…” .

‘’Odprawa posłów Greckich ‘’ powstała na podstawie mitów Greckich . Oparta została na nieszczęściu Troi .Tragedii tej można było uniknąć gdyby Parys oddał Helenę nie doprowadziło by to do wojny z Grecją .Odprawę można odnieść do Polski . Opisane w dramacie zdarzenia nie są aluzją do naszej historii . Sejm został ukazany jako wojna Trojańska . Przedstawione sytuacje uległy wpływom teraźniejszości .

“By rozum był przy młodości’’ Wchodzi się wtedy w stan zahipnotyzowania i człowiek traci poczucie racjonalnego myślenia . Idzie to w parze z brakiem podejmowania przeróżnych rozważnych wyborów . Miłość jest to uczucie piękne ,ale trzeba pamiętać aby zachować odpowiedni dystans . Nie łatwo jest kierować się rozumem kiedy w sercu gości miłość ,która uskrzydla człowieka . Jan Kochanowski w tym fragmencie chce powiedzieć ,że gdyby rozum i serce szli w tej samej parze to ludzie nie popełniali by tylu błędów .

„Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie…’’ Dla władcy dobro narodu powinno być priorytetem . Władcy powinni pamiętać o tym iż sprawują władzę nad danym państwem pod szefostwem Boga . Źle podejmujący decyzję król może zgubić nie tylko siebie ,ale i cały swój ród . Każdy powinien być świadomi tego że kiedyś przyjdzie ich kres i staną przed sądem najwyższym wtedy będą musieli zdać sprawozdanie .
Bóg sądzi wszystkich tak samo nie patrzy na to czy ktoś jest bogaty czy biedny . Przed sądem najwyższym będą liczyły się tylko czyny człowieka jakich dokonał za życia . W ostatniej strofie Jan Kochanowski zaznacza iż pieśń jest ostrzeżeniem skierowanym do władców przed nieuczciwością i prywatą .

Podsumowując analizy fragmentów możemy wyciągnąć wnioski kierujące się ku przestrodze.
Powinniśmy pamiętać iż mimo to że jesteśmy młodzi to dbanie nie tylko o własne interesy ,ale także o innych wyjdzie nam na dobre . Samolubstwo nie popłaca ,a bycie dobrym i pomocnym może w przyszłości zaowocować .Roman Rzadkowski - autor