ćwiczenia w pisaniu

    Jan Kochanowski jest wybitnym polskim poeta z epoki renesansu, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego. Dzięki fragmentom utworu Jana Kochanowskiego ”Odprawa Posłów Greckich”, będziemy się mogli zagłębić, jaką obywatelską postawę ma autor  i jak sam odnosi sie do troski o losy ojczyzny.

    Utwór jest dramatem,  ma na celu ukazanie swej troski o ojczyźnie, problemy polityczne oraz społeczne epoki, w której tworzył. Aby uwidocznić te problemy, Kochanowski wykorzystał motywy mitu trojańskiego. W pierwszym fragmencieautor odnosi się do problemów społecznych, a konkretnie do młodości. Już na wstępie ”By rozum był przy młodości” wiemy, że byłoby idealnie, gdyby rozum szedł w parze z młodością, jednak w następnych wersach autor pisze, że jest to nie możliwe. Młodość rządzi się swoimi prawami, młodzież patrzy tylko na swoje potrzeby, żyje chwilą, nie myśli co będzie jutro. Chcą czerpać z życia przyjemność. Zwrot do Boga ”O Boże na wielkim niebie” jest wołaniem o pomoc, ponieważ sam autor jest bezradny w zaistniałym problemie.

    W drugim fragmencie nakreślony jest problem polityczny. Na samym początku ”Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”, Kochanowski zwraca się do rządzących, a konkretnie do szlachty. Zwraca się do nich, by pamiętali po co są, jakie mają zadanie, że maja opiekować sie krajem, społeczeństwem. Muszą pamiętać, że gdy staną przed Panem Bogiem będą musieli sie tłumaczyć ze swego postępowania. Chce, aby zwrócili uwagę na poważne problemy, a nie na błahostki. Nie ważne jaki kto miał status, Bóg będzie sądził za czyny. Ostrzega rządzących, by się opamiętali, bo on sam wie, że ich decyzje będą miały wpływ na losy kraju i w kartach historii nie jeden zacny władca przez głupie i nie przemyślane decyzje stracił państwa czy miasta.

    Reasumując całą swoja wypowiedź, zgadzam się z autorem, jednak my praw młodości nie zmieniamy, a jako zwykli ludzie wpływu na władze nie mamy.Roman Rzadkowski - autor