ćwiczenia w pisaniu

 Celem mojego wypracowania będzie ukazanie obywatelskiej postawy i troski o losy ojczyzny przez Jana Kochanowskiego w jego prawdziwie poetyckim dramacie „Odprawa posłów greckich” w fragmentach: „By rozum był przy młodości” i „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”. „Odprawa posłów greckich” jest to dramat, w którym Jan Kochanowski opisuje problemy polityczne naszej ziemi, nawiązując do mitu wojny trojańskiej.

W pieśni „By rozum był przy młodości” autor zwraca się do młodzieży krytykując ją. Opisuje jakie to by było cudowne jakby młodość posiadała cechę mądrości. Gdyby tak było modzież mogłaby czerpać dużo większe korzyści z życia. Dbają tylko o swoje dobro, zapominając o bliskich i ojczyźnie, jest to kompletny brak patriotyzmu

Przykładem tego jest klęska Troi, spowodowana wywołaną wojną, do której powstania przyczynił się młody Parys porywając Helenę ze Sparty, nie patrząc jakie przyniesie to konsekwencje. Nie słuchał tego co mówił mu mądry i doświadczony Antenor. Nie myślał o dobru państwa, tylko o swoich potrzebach.

Druga pieśń „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie” jest skierowana do władców rządzących Polską. Ciąży na nich wielka odpowiedzialność. Dla rządzących najważniejsze powinno być dobro państwa, a nie ich prywatny interes. Zwykły człowiek nie ma takiej odpowiedzialności, jeśli popełnia błędy on sam za to będzie cierpiał. Natomiast za błędy rządzących, cierpią inni. Jednakże oni też będą musieli rozliczyć się przed Bogiem, z tego co uczynili na Ziemi. Bóg nie dzieli ludzi na bogatych i biednych, tylko liczą się dla niego ziemskie uczynki.

Pieśń ta jest ostrzeżeniem nie tylko dla władców, ale także dla zwykłych ludzi, ponieważ Bóg osądza wszystkich tak samo.

Reasumując, Jan Kochanowski w swych pieśniach ukazuje nam poglądy i przekonania jakimi się kierował. Widzimy, że był wielkim patriotą, wytykał rodakom ich wady. Młodym, aby wykazywali choć trochę rozwagi w swych czynach. Natomiast rządzącym, by mieli bardziej na uwadze dobro swej ojczyzny, a nie swój prywatny interes.Roman Rzadkowski - autor