ćwiczenia w pisaniu

Jan Kochanowski, to polski poeta tworzący w epoce renesansu, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego. Jest autorem utworu pt. ”Odprawa posłów greckich”, w którym we fragmentach poruszył temat losów obywatelstwa i ojczyzny: ”By rozum był przy młodości” i ”Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”.
Dramat Jana Kochanowskiego ”Odprawa posłów greckich” jest związana z mitami trojańskimi. Zafascynowany historią Greków i Trojan, wdrążył starożytną opowieść na polski grunt.
Akcja dramatu rozpoczyna się, gdy do Troi przybywają posłowie greccy: Odyseusz i Menelaos, którzy stawiają ultimatum: oddanie porwanej Heleny lub wybuch wojny.
Tytułowa ”Odprawa” nie oznacza odmowy lecz rozwiązanie problemu, załatwienie czegoś.
Mimo iż akcja rozgrywa się w Grecji, utwór dotyczy Polski. Mitologiczne postacie i miejsca to jedynie kostium historyczny, jaki zastosował autor. Najlepiej widać to we fragmentach, w których autor nazywa Troję ”pospolitą rzeczą”.
Kochanowski miał na celu przesłania przestrogi dla Rzeczypospolitej już w okresie renesansu.
Wielokrotnie przedstawił w utworze wskazówki dotyczące sprawowania władzy w państwie. Pouczał rządzących twierdząc, że powinni dbać o dobre państwa, a nie własne.
Ulisses zapowiada upadek państwa, w którym nie są szanowane przepisy prawa, w którym szerzy się korupcja i zepsucie. Negatywnie również odnosi się do młodzieży, dla której najważniejsze jest lenistwo. Zapowiedział także, że nigdy nie będą w stanie obronić własne ojczyzny.
”Odprawa…”, to obawy autora o dalsze losy Polski, która została osłabiona za czasów panowania Augusta Starego i późniejszego okresu bezkrólewia.
We fragmencie ”By rozum był przy młodości” autor zwraca się do młodzieży krytykując ją. Renesansowa młodzież skupia się tylko na swoich wartościach. Ich celem jest odczuwanie intensywności życia. Dbają o swoje dobro, zapominając o bliskich i ojczyźnie.
Przykładem tego jest Parys, który porwał Helenę. Miał cel, który chciał osiągnąć mimo zbliżającej się wojny. Przez niego ginie całe miasto z powodu nieodpowiedzialności. Również Polska zniknęła z map na cały XIX wiek.
”Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”, poeta zwraca się do władców, wskazuje, jak powinno wyglądać godne rządzenie państwem. Dla władcy najważniejsze powinno być dobro państwo, a nie interes prywatny. Są oni przedstawicielami Boga na ziemi i sami będą musieli kiedyś zdać sprawe przed sądem Bożym za swoje postępowanie.
Reasumując, mimo młodości nie należy dbać tylko o swoje interesy, być zapatrzonym w siebie i nie przejmować się własnymi sprawami, tylko również zadbać o ojczyznę kiedy będzie w potrzebie.Roman Rzadkowski - autor