ćwiczenia w pisaniu

Jan Kochanowski był człowiekiem renesansu. Żył w latach 1530-1584. Widząc w jakiej sytuacji, ku jakiej przyszłości zmierza kraj , swoje utwory kierował do rządzących. Starał się przekazać swoją wizje państwa, pokazać jak ono wygląda i uświadomić jak powinno wyglądać. Przykładem na to jest „Odprawa posłów greckich” . Utwór  apelował nie tylko do rządzących ale i zwykłych ludzi, młodzieży. Największe przesłanie niosły fragmenty “By rozum był przy młodości” oraz “Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”, których analizą zajmę się w rozwinięciu.

 

W pieśni “By rozum był przy młodości” podmiot liryczny zastanawia się nad tym czy mądrość i młodość mogłyby iść ze sobą w parze ? Twierdzi, że młodzi nie potrafią kierować się mądrością. Przedstawia młodzież jako osoby niedbające o rodzinę, ojczyznę, zdrowie, majątek a nawet dobre imię. Zwraca się do Boga pokazując swoją bezradność.  Dowodem na to jest sytuacja państwa do jakiej doprowadził Aleksander (Parys) porywając Helenę. Wiedząc jakie skutki to niesie, doprowadził do wojny i rozlewu krwi swoją głupotą nie chcąc zrezygnować z nagrody jaką podarowała mu Afrodyta. Ślepy, naiwny i głupi młodzieniec doprowadza do upadku państwa.  Polska młodzież miała taki sam stosunek wobec problemów i odpowiedzialności za kraj w okresie „złotego wieku”

 

Fragment “Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie” kierowany jest do ludzi mających władzę, rządzących Polską, przedstawicieli Boga na ziemi . Przypomina, że to oni opiekują się państwem oraz losami społeczeństwa. Powinni mieć na uwadze, że i oni kiedyś staną i będą sądzeni przed Bogiem. Władca musi dbać o dobro państwa, kiedy popełni błąd ściąga na siebie większą karę niż zwykły człowiek, ponieważ odpowiada nie tylko za siebie ale i za poddanych.

 

Podsumowując oba fragmenty,  Kochanowski wie, że są jedni co oddaliby nawet własne życie za ojczyznę i są tacy którzy są wobec niej obojętni. Troszcząc się o ojczyznę, nawołuje obywateli, do tego aby skończyli ze swoją obojętnością, żeby młodzież zaczęła przywiązywać większą uwagę do ważniejszych spraw, takich jak rodzina, ojczyzna. Powinna dbać nie tylko o własne życie.

Myślę, że poeta był dobrym obywatelem, troszczącym się o Ojczyznę. Powinniśmy z niego brać przykład.Roman Rzadkowski - autor