ćwiczenia w pisaniu

Powieść „Chłopi” Władysława Reymonta została napisana w latach 1901-1908 za którą otrzymał nagrodę Nobla. Przedstawia ona życie ludzi we wsi Lipce. Na podstawie fragmentu postaram się przedstawić relacje panujące międzyBylicą a córkami oraz ukazać życie starszych mieszkańców, lipczan.

Stosunek Bylicy do córek łatwo określić jako skomplikowany, ponieważ nie należał on do zamożnych zdany był na pomoc córki, Werenki która nie opiekowała się nim zbyt dobrze. Po śmierci żony zamieszkał u jednej ze swoich córek, która odziedziczyła większość ziemi po zmarłej matce.  Nie był mściwy i znosił złe traktowanie tak długo aż w końcu odważył się opowiedzieć o swoim losie drugiej córce, Hance wiedział, że  może powiedzieć jej wszystko i wyżalić się z problemów oraz niedogodności w życiu. Hanka zostaje wyrzucona wraz ze swoim mężem z domu Borycy, przez co zostają zmuszeni do powrotu do domu rodzinnego o czym w trakcie rozmowy jeszcze nie wie. Bylica cieszy się na taki rozwój sytuacji ponieważ Hanka proponuje mu wspólne zamieszkanie przez co uważa, że jego los się odmieni, poczuje się potrzebny do pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa, nie chce być dla nikogo ciężarem, dlatego stara się nikomu nie przeszkadzać, nie skarży się na swój los, cierpliwie go znosi. Nie upomina się nawet o jedzenie, którego Weronka zapomina mu podawać. Nie chciał zranić uczuć Weroniki ale postawił na godne życie czego nie była mu w stanie zapewnić.

Bylica to stary, schorowany człowiek. Jest ubogi, posiadał tylko kilka morgów ziemi, dlatego w czasie przednówka jego rodzina przymierała głodem. Nie nadaje się do cięższych robót, chodzi wsparty o lasce  więc kiedy córka Hanka przygarnia go do siebie jest zadowolony bo będzie starał się pomagać na miare swoich możliwości.Los Bylicy, przykry i kłopotliwy, jest przykładem losu starych lipczan.

Fragment ukazuje jak bardzo rodzice zdani są na swoje dzieci, jeżeli rodzina nie jest zbyt bogata to muszą zatrudniać się u innych by móc przetrwać. Często zdarzało się tak, że zostawali wyrzucani ze swoich domów kiedy zatracali zdolność do pracy bo stawali się wtedy tylko ciężarem dla swoich rodzin dla których pracowali całe życie. Latem pracują na polach swoich krewnych aby przetrwać, chodzą żebrać, albo pracować u bogatych gospodarzy.Po śmierci matki majątek przejęły córki. Bylica, który był bezbronny i bezradny w tej sytuacji musiał tułać się między domami córek. Taki los czekał wielu w społeczności lipieckiej. Młodzi pragnęli dojść do ogromnego majątku kosztem  rodziców, którzy byli zdani na ich dobroć.

Los Bylicy przedstawia losy starszego pokolenia zamieszkującego wieś Lipce.

Reasumując, fragment przedstawia jak bardzo stosunki między Bylicą a jego córkami są zależne od jego stanu materialnego. Bylica staje się parobkiem swoich dzieci by móc przetrwać. Ciężki los nie omija także innych mieszkańców, tych mniej zamożnych którzy chcą dojść do czegoś co później zostaje im niewdzięcznie odebrane.Roman Rzadkowski - autor