ćwiczenia w pisaniu

,,Potop” Henryka Sienkiewicza jest jedną, trzytomową częścią z słynnej trylogii. Autor przedstawia nam wiele wątków historycznych naszego kraju. Powieść ukazuje najazd Szwedów na Polskę w latach 1655/56. Autor pisząc powieść chce zwrócić uwagę na obraz Polaków w XVII wieku.

W XI rozdziale tomu drugiego odbywa się rozmowa podsłuchana przez Kmicica w drodze do Częstochowy .Czech Weyhard Wrzeszczowicz, pełen nienawiści do Polaków  prowadził konwersację z baronem Lisola z Niemiec o Polsce. Cudzoziemiec Ukazuje nam negatywny obraz Polaków argumentując to lekceważeniem i łamaniem prawa przez obywateli polskich. Panującą w państwie anarchią, która przejawia się całkowitym brakiem dyscypliny, zrywaniem sejmików spowodowanym nie płaceniem podatków ,uniemożliwieniem funkcjonowania państwa oraz słabością władzy królewskiej. Weyhard twierdził także że na brak patriotyzmu ma wpływ brak stałości i stateczności nie oddanej królowi szlachcie oraz tak jak Kompania Kmicica mają skłonność do ciągłego pijaństwa i swawoli z dziewkami. Wrzeszczowicz i baron Lisola  przypisują im przyrodzoną skłonności do zła i skazują na zgubę. Jedyną zaletą , o której dyskutują jest dobre rzemiosło żołnierskie oraz cnoty. Słysząc tyle zarzutów Andrzej Kmicic miał poczucie winy i całą noc nie zmrurzył oka.

W następnych rozdziałach czytamy słowa królowej podczas narady u Jana Kazimierza po przybyciu Kmicica z Częstochowy. Maria Ludwika jako bohaterska pani przedstawia  pozytywny obraz Polaków. Podważa słowa Wrzeszczowicza, który ma odmienne zdanie. Królowa mówi,że Polacy  nie  skłonni do zła tylko lekkomyślni. Królowa chwali Polski naród za  uznanie swoich win i gotowość do poprawy. mówi z zapałem o  poświęceniach  dla króla i ojczyzny.

Według mnie obie opinie są bardzo subiektywne. Analizując wypowiedź władczyni i niewdzięcznika mogę stwierdzić,że Wrzeszczowicz  przesadnie  krytykuje państwo polskie. Żyje w przekonaniu ,że nie ma tak podłego narodu jakim jest Polska. Odmienne zdanie ma Maria Ludwika ,która ukazuje nasz kraj w pozytywnym świetle. Chociąż obraz Polaków XVII wieku na początku powieści nie pokazuje się korzystnie, to sympatia narratora jest  po stronie królowej.Roman Rzadkowski - autor