ćwiczenia w pisaniu

Henryk Sienkiewicz żył w połowie XIX wieku. Rozpoczął twórczość od publicystyki, szkiców literackich i historycznych oraz nowel, które były reakcją na problemy w kraju i za granicą. Podejmował w nich różnorodne sprawy obyczajowe, społeczne i psychologiczne.

Sienkiewicz zasłynął głównie jako twórca powieści historycznych: jedną z nich jest „Potop” wydany w 1886r.

 

  1. W pierwszym fragmencie występuje rozmowa podsłuchana przez Kmicica w czasie drogi do Częstochowy. Naród polski jestkrytykowany przez Wrzeszczowicza. Uważa, że Polski naród poniesie klęskę ponieważ panuje bezprawie, brak dyscypliny, pijaństwo nieład i nieporządek. Wszystko to wynika z braku uczuć patriotycznych Jedyną pozytywną cechą jaką nam przypisuje jest dobra jazda oraz cnoty żołnierskie. Kmicic udaje, że nie słyszał rozmowy później przyznaje rację cudzoziemcowi. Potwierdzeniem pijaństwa są uczty odbywające się przez jego towarzyszy. Po raz pierwszy usłyszał prawdę o Polakach wypowiedzianą w taki sposób.
  2. Kolejny fragment opisuje królowa Maria przedstawia naród Polski w zupełnie innym świetle. Uważa naród Polski za zdolny do walki i godny poświęcenia. Królobójstwo jest rzeczą nie dopuszczalną jej zdaniem szlachta to dobrzy ludzie, którzy chcą pomóc Polsce. Oburzenie i gniew jaki wzbudził się w społeczeństwie polskim podczas ataku Szwedów na Częstochowę świadczy o silnej wierze w Boga.
  3. Opinie wypowiedziane przez poszczególnych bohaterów są przedstawiane z różnych punktówwidzenia. Pierwszy fragment krytykuje silnie naród Polski a drugi natomiast zachwala każde z nich posiada cząstkę racji. Pierwszy fragment ukazuje nam w jaki lekceważący sposób podchodzili Polacy. Kolejny natomiast pokazuje nam walkę, obronę oraz większą mobilizację są gotowi do poświęcenia dla ojczyzny. Polska szlachta doznaje przemiany podczas najazdu Szwedów na Jasną Górę, budzą się w nas uczucia patriotyczne. Sienkiewicz po raz kolejny stara się podnosić swój naród na duchu. Pokazuje waleczność i bohaterstwo przodków, którzy potrafili wychodzić obronną ręką nawet z najgorszych tarapatów.  


Roman Rzadkowski - autor