ćwiczenia w pisaniu

Bohaterowie poznanych utworów literatury romantycznej

W literaturze romantycznej współcześni autorzy wielkich dzieł literackich bardzo często sięgali po motyw nieszczęśliwej miłości. Cechą charakterystyczną dla postaci literackiej z epoki romantyzmu jest uczucie, jakim darzy ona drugą osobę. Wielokrotnie polscy pisarze odwoływali się do walki o wolność naszej ojczyzny, czego świetnym przykładem mogą byc „Dziady” Adama Mickiewicza. Niejednokrotnie bohater, który nieszczęśliwie się zakochał, popełnia samobójstwo na końcu utworu.

Jednym z dzieł twórczości Juliusza Słowackiego jest dramat romantyczny pt. : „Kordian”. Główny bohater, czyli Kordian, jest owładnięty nieszczęsną, romantyczną miłością do starszej od siebie kobiety, Laury. Poznajemy go jako 15-letniego chłopca, pełnego niezwykłych i niebanalnych marzeń. Z rozbieżności pomiędzy marzeniami, a rzeczywistością rodzi się w nim „choroba wieku”, czyli ból istnienia. Kordian bardzo cierpiał z powodu Laury, więc zamierzał popełnić samobójstwo. Nie udaje się mu ta próba i postanawia odbyć podróż po Europie. W jej trakcie pozbywa się młodzieńczych złudzeń i duchowo dojrzewa.

W powieści „Cierpienia młodego Wertera” autorstwa Johanna Wolfganga Goethego mamy do czynienia z miłością rozumianą jako uczucie idealne, platoniczne i nieszczęśliwe. Werter to tytułowy i główny bohater utworu. Uczuciowość i wrazliwość czynią z niego idealnego bohatera romantycznego. Spragniony uczucia zakochuje się w Lotcie. Bardzo ją kocha, darzy miłością bezgraniczną. Lecz jego uczucie nie jest odwzajemnione. Werter doznaje nie tylko zawodu w miłości, ale także w zyciu towarzyskim. Wiedząc, że Lotta wychodzi za mąż, postanawia popełnić samobójstwo. Powodem takiej drastycznej decyzji Wertera była jego nieszczęśliwa miłość.

Mówiąc o bohaterach romantycznych nie można pominąć epopeji narodowej jaką jest „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Jedną z najważniejszych postaci w tym dziele jest Jacek Soplica, zwany potocznie Księdzem Robakiem. W młodości był typem awanturnika i warchoła. Nieszczęśliwa miłość do Ewy Horeszkównej, pięknej córki Stolnika Horeszki spowodowała do zbrodni jakiej dokonał. Mianowicie zamordował on Stolnika, ponieważ ten zabronił mu ożenić się z Ewą. Po tym fakcie Jacek Soplica przemienił się w cichego, pokornego zakonnika oraz bojownika o sprawę narodową. Głównym motywem działań bohatera po metamorfozie jaką przeszedł była chęć oddalenia ciążących na nim zarzutów i odpokutowanie grzechu. Soplica oddał się całkowicie miłości do Ojczyzny i jest wzorem polskiego patrioty.

Z wyżej opisanych utworów romantycznych możemy dostrzec, że wszystkich bohaterów łączyła nieszczęśliwa miłość. Pchnęła ona ich do dokonania samobójstwa, chęci poznania świata, a także zamordowania innego człowieka. Postacie te charakteryzowało bardzo silne uczucie do drugiej osoby. Dzieła z epoki romantyzmu łączy wszechobecny tragizm i cierpienie.

Jedna odpowiedź na „Projekt 3 TN”Roman Rzadkowski - autor