ćwiczenia w pisaniu

Projekt 3 Bohaterowie poznanych utworów literatury romantycznej

Jednym z kluczowych motywów epoki romantyzmu jest miłość romantyczna. U Romantyka można wyrazić najważniejsze dla niego wartości, takie jak doświadczenie miłości, prawie zawsze nieszczęśliwej i tragicznej. Głównym powodem rozdzielania zakochanych był niezrozumiany los, powodujący cierpienie oraz ból. Romantyka można również określić jako buntownika, sprzeciwiającego się prawom świata, co w późniejszym czasie prowadziło go do szaleństwa a nawet do śmierci.Niemal we wszystkich utworach literackich romantyzmu możemy się spotkać z motywem miłości romantycznej. Wynika  to z występującego faktu, gdyż typowy bohater romantyczny wraz ze swoją nieszczęśliwą, stają się motywem do dalszych twórczych działań.

W romantyzmie również rozpowszechnił się kult indywidualizmu, bohater romantyczny jest postacią wybitną, odrębną jak i indywidualną, która ponadto jest typem samotnika. Było wiele powodów do samotności, lecz w przeważającym stopniu była to nieszczęśliwa miłość. Tu pozwolę sobie omówić bohatera romantycznego na podstawie kilku postaci z utworów literackich epoki romantyzmu. Bohater „Pana Tadeusza”, Jacek Soplica za czasów swej młodości był buntownikiem, awanturnikiem i marnotrawcą. Przyczynił on się jednak do zabójstwa Stolnika Horeszki, który nie chciał wyrazić zgody na ślub Jacka z jego córką Ewą Horeszkówną. Po tym zdarzeniu Soplica zdaje sobie sprawę z popełnionej zbrodni. Całe swoje życie poświęca pokucie i czynieniu dobra. Przygotowuje powstanie Litwie. Cicho i skromnie działa w przebraniu mnicha. Jacek Soplica w pierwszym okresie swojego życia posiada cechy typowego bohatera romantycznego buntownik, zapatrzony w swoją własną osobę, targany silnymi namiętnościami, gwałtowny, bardzo uczuciowy oraz mściwy. Przechodzi jednak głęboką metamorfozę. Działa on bez rozgłosu, wyzwolenie ojczyzny staje się dla niego najważniejszą wartością , nie chce sam dokonywać opornych czynów, ale wierzy w moc całego narodu. „Cierpienia Młodego Wertera”, powieść Johana Wolfganga Goethego jest również jednym z kluczowych utworów zawierających motyw bohatera romantycznego. Werter to młody mieszczanin utalentowany artystycznie, wykształcony, rozpoetyzowany, nadmiernie wrażliwy, skłonny do refleksji  nad sobą i światem, odmienny od otoczenia pesymista. Warto też poruszyć, że usiłuje oderwać się od rzeczywistości poprzez obcowanie z naturą. Werter określa miłość romantyczną jako ideał uczucia, jednak odrzucenie jego miłości przez Lotte powoduje, że zmienia się ona w cierpienie i ból. Werter nie jest w stanie zaspokoić swoich pragnień ani spełnić miłości do Lotty, dlatego decyduje się na odejście i samobójczą śmierć. Poprzez postawę widzimy, że miłość romantyczna jest uczuciem śmiertelnym, które wpływa na każde zachowanie jednostki.

Na podstawie tych dwóch zaprezentowanych utworów, można dostrzec, iż miłość romantyczna jest uczuciem przepełnionym rozpaczą oraz bólem. Bohater romantyczny jest często egoistycznym, przewrażliwionym, uważa, że jego uczucia są najważniejsze i zasługują na szczególną uwagę. Można również zauważyć, że to w samotności człowiek potrafi zmierzyć się sam ze sobą. Właśnie dlatego bohaterowie romantyczni działali sami, inne osoby nie były w stanie ich zrozumieć dlatego w epoce romantycznej wyróżniał się indywidualizmem.

Jedna odpowiedź na „Projekt 3 PZ”Roman Rzadkowski - autor