ćwiczenia w pisaniu

Najczęściej popełniane błędy

kompozycyjne:

 • brak wstępu lub zakończenia;
 • dwa wstępy;
 • za krótki wstęp i bez związku z rozwinięciem.

stylistyczne:

 • powtarzanie tych samych wyrazów i from składniowych, np.: był, jest, który, że itp.;
 • nadużywanie zaimków osobowych np.: on, jego, jemu itp.;
 • fleksja – używanie złych form gramatycznych wyrazów, np.: bohater, którym pragnę przedstawić – zamiast „którego” itp.;
 • frazeologia – złe lub nielogiczne sformułowania, np.: „Chłopak wpada w rozterkę”, „Działając pod habitem, Jacek walczył…”, „poślubił przypadkową kobietę”, „przygotowywał tutejszą szlachtę” itd.;
 • składniowe – rozwlekłe i nienaturalnie brzmiące zdania, np.; powtórzenia i masło maślane, np.: Podsumowując przedstawione losy oba bohaterów przedstawionych powyżej w epoce romantyzmu”; także nagminne jest stosowanie różnych czasów gramatycznych, np.: Stolnik poważa Jacka, bo był dowódcą rodziny. (kto?, kiedy?) Raz używacie czasu przeszłego, aby nagle wszystko relacjonować jak reporter, stosując czasu teraźniejszego.

ortograficzne:

 • brak ogonków w samogłoskach nosowych na końcu wyrazów, np.: z odwaga – zamiast z odwagą, podniósł ręke zamiast podniósł rękę itp.;
 • mylenie końcówek rzeczowników w narzędniku l.poj. z celownikiem l.mn., np.: szedł z dziewczyną (jedną), przyglądała się dziewczynom (kilku) – zobacz deklinację rzeczownika
 • nieuzasadnione stosowanie wielkiej litery w zaimkach i rzeczownikach pospolitych, np.: poszedł z Nią, jednym z Wieszczów itd.

rzeczowe:

 • mylenie gatunków literackich, np.: W powieści „Kordian” Słowacki… – „Kordian” to dramat (utwór sceniczny) a nie powieść;
 • mylenie faktów z lektur, np.: Soplica jest bohaterem Romantyczności; Zosia zdradziła Tadeusza z Hrabią; Werter jako starszy mężczyzna opuścił dom;

niesamodzielność

 • odpisywanie z różnych witryn jest rozpoznawalne nie tylko przez moduł antyplagiatu, ale przejawia się zmianą stylu: w jednej pracy widzimy częste zmiany stylu z naukowego i rzeczowego w chaotyczny, to znów w wyszukany i analityczny;
Nauka to wyciąganie wniosków z popełnionych błędów.  Powodzenia w następnych projektach.


Roman Rzadkowski - autor