ćwiczenia w pisaniu

Bohaterowie poznanych utworów literatury romantycznej

Twórcy romantyzmu wykreowali typ bohatera wewnętrznie skomplikowanego, skazanego na nieustanne dokonywanie wyborów, nieszczęśliwego kochanka, wojownika, który walczył o wolność narodu i ojczyzny. Miłość romantyczna jest jednym z motywów epoki Romantyzmu.Dla romantyka najważniejszą wartość stanowiło uczucie .Zazwyczaj nieszczęśliwie zakochany bohater ,w większości przypadków popełnia samobójstwo lub ginie.

Powieść Johanna Wolfganga Goethego „Cierpienia młodego Wertera” jest jednym z utworów romantycznych.To historia mieszczanina Wertera bezgranicznie zakochanego w Lotcie. Główny bohater jest człowiekiem wrażliwym, uczuciowym. Tym, co popchnęło Wertera do samobójstwa, była ostateczna decyzja jego ukochanej o wyjściu za mąż za innego. Wiedziała, że Werter darzył ją wielkim uczuciem, jednak nie mógł sobie pozwolić na spełnienie jej potrzeb materialnych, ponieważ nie miał pieniędzy.Można powiedziec, że miłośc do Lotty doprowdziła do jego śmierci.

W utworze Adama Mickiewicza „Romantyczność” ukazana jest kolejna cecha romantycznej miłości – czas jej trwania i siła temu towarzysząca. Główną bohaterką jest dziewczyna z ludu, która utraciła ukochanego. Karusia wierzy, że zmarły kochanek jest nadal przy niej i cały czas ją kocha. W postawie Karusi możemy dostrzec charakterystyczną cechę bohatera romantycznego – odwrócenie się od świata i bunt przeciwko niemu. W utworze odnajdujemy nawiązanie Mickiewicza do ludowych wierzeń oraz możliwości kontaktowania się ludzi żywych z duchami zmarłych. Poeta wyraźnie opowiada się po stronie prostego ludu, ignorując postawę starca a wyobrażenia Karusi uznaje za coś normalnego i oczywistego.

Bohatera romantycznego odnajdujemy również w utworze Juliusza Słowackiego „Kordian”.Głównym bohaterem jest tutaj Kordian.Jako bohater romantyczny nosi wiele cech charakterystycznych dla bohatera romantycznego.Szczególnie w I akcie,kiedy poznajemy go jako 15-letniego młodzieńca.Wrażliwy marzyciel, nieszcześliwie zakochany poeta, cierpiący na chorobe wieku. Nawet po przemianie kieruje się uczuciem, jest również indywidualistą. Jest to bohater dynamiczny,dokonuje rozrachunki z własną przeszłością.

Wszystkich wyżej wymienionych łączą te same cechy: są wybitni, mają indywidualne podejście do życia, przeżywają niespełnioną miłość, padają ofiarami własnego losu. Łączy ich tragizm i cierpienie. Walczą samotnie w słusznej sprawie. Bohater romantyczny łączy w sobie cechy: wybitnej jednostki, szaleńca i ofiary.

Jedna odpowiedź na „Projekt 3 DL”Roman Rzadkowski - autor