ćwiczenia w pisaniu

Średniowiecze to termin którym określa się dzieje w kulturze i historii. To epoka literacka która posługuje się pieśniami ludowymi które sławią bohaterów. Najbardziej znane są opowieści o rycerzach i osobach świętych. Postaram się przybliżyć kilku poznanych przedstawicieli literatury średniowiecznej. Jako główny temat obiorę rycerza Rolanda z „Pieśni o Rolandzie”, św Franciszka z Asyżu oraz Bolesława Krzywoustego, o którym wspomina Gall Anonim w kronikach.

Jako pierwszy tekst omówię „Pieśń o Rolandzie”. Jest to utwór o bohaterskich wyczynach, napisana we Francji. Pieśń została napisana około XI wieku. Opowiada o walecznym i odważnym Rolandzie, który jest rycerzem i toczy liczne wojny. Podczas jednej z wojen zostaje wciągnięty w zasadzkę. Nie wzywa jednak posiłków gdyż uważa że jest to gest niehonorowy. Ginie razem z towarzyszącymi mu rycerzami.  Roland twierdzi że honor jest ważniejszy nawet od życia, bo nie byłby w stanie żyć ze świadomością że jego duma została naruszona.

Kolejny bohater to św. Franciszek z Asyżu, nazywany Biedaczyną z Asyżu. Był duchownym, włoskiego pochodzenia. Jego pobożni rodzice zajmowali się kupiectwem. W ciągu życia doznał olśnienia. Po rocznym pobycie w więzieniu i doświadczeniu choroby, świat wydawał mu się inny niż zawsze, obcy. Postanowił zdobyć tytuł rycerski. We śnie ukazał mu się Pan i powiedział : „Komu lepiej służyć: Panu czy jego słudze?”. Po tym zdarzeniu św. Franciszek postanowił wstąpić na nową drogę życia. Zaczął coraz częściej poświęcać się modlitwie i unikać kontaktów ze znajomymi, całkowicie oddał się Bogu. Zrzekł się całego majątku i żył w ubóstwie. Zmarł w męczarniach w wieku 45 lat, każdy kto zbliżył się do jego ciała został uzdrowiony, dlatego został uznany za świętego.

Ostatnim przedstawicielem jest Bolesław Krzywousty, o którym wspominają kroniki Galla Anonima, pierwszego kronikarza na ziemiach polskich. Dwie z trzech ksiąg były poświęcone jego uwadze, w każdej z nich Król jest opisywany jako władca idealny, jest ukazywana jego wyższość, np. we fragmencie gdzie Gall Anonim pisz że Bolesław zostaje zdradzony przez jego brata.

Wzorce osobowe w literaturze średniowiecznej to ideał rycerza, asceta oraz ideał władcy. Są to Nurty którymi kieruje się ta epoka, występuje wiele różnych postaw wobec świata, szczególnie o Bogu bo jest on uważany za postać panująca nad światem.Roman Rzadkowski - autor