ćwiczenia w pisaniu

Literatura średniowieczna służyła głównie celom dydaktycznym propagowała wartości chrześcijańskie i wzorce osobowe. To typy zachowań które są rozpowszechniane w dawnych czasach. Mają one wyraźny związek z charakterem epoki np. w średniowieczu ogromny wpływ na kształtowanie się wzorców osobowych miała wiara rzymskokatolicka, liczne wyprawy wojenne i krzyżowe. Średniowiecze wykształciło dwie główne grupy wzorców osobowych: religijną i świecką. Do pierwszej zalicza się wzorzec ascety i świętego, a do drugiej doskonałego rycerza chrześcijańskiego oraz dobrego władcę.

Anonimowy autor Pieśni o Rolandzie czyni z Rolanda wzór średniowiecznego rycerza. Szlachetnie urodzony, wierny przyjętym ideałom, wierny Bogu i swojemu władcy, postępujący według kodeksu rycerskiego taki właśnie jest hrabia Roland (ucieleśnienie wszystkich rycerskich cnót). Dla rycerza śmierć na wojnie z niewiernymi (poganami) była powodem do chwały, zapewniała rycerzowi życie wieczne w niebie. Rolanda zgubiło ciągłe udowadnianie swojej odwagi (Hrabia nie wezwał posiłków, aby inni nie posądzili go o tchórzostwo)  musiał oddać swoje życie aby nie schanbić i utracić swojego honoru .

Ucieleśnieniem idealnego władcy jest Bolesław Chrobry na podstawie kroniki Galla Anonima.  Jest on mądrym, dobrym i sprawiedliwym władcą wierzącym i pełnym pokory. Dbał i troszczył się o swoich poddanych, sprawiedliwie ich osądzał i oceniał. Król i jego wojsko odnosiło wielkie zwycięstwa na wojnie. Ze swoich wypraw przynosił wielkie bogactwa, a jego liczna armia zawsze była chętna do walki u boku takiego króla jakim był Bolesław Chrobry.

Aleksy jest przykładem typowego idealnego człowieka średniowiecza. Odrzucił przyjemności doczesne świata i przez 16 lat żył w biedzie żebrząc na ulicy. Całe swoje życie postanowił poświęcić Bogu ,aby doznać wiecznego szczęścia w niebie.  Aleksy to człowiek skromny, pobożny, całe jego życie to pasmo wyrzeczeń, celem takiej postawy było doskonalenie w sobie cnoty i pobożności uzyskanie zbawienia.

W średniowieczu wykształciły się interesujące i godne podziwu wzorce osobowe. Które łączy wiara w Boga i chęć doznania życia wiecznego.Roman Rzadkowski - autor