ćwiczenia w pisaniu

Moim zdaniem epoka średniowiecza pozostawiła wiele ciekawych wzorów literackich, w których widzimy wiele wzorców. Bohaterami utworów literatury średniowiecznej są osoby święte jak również świeckie. Do wzorców religijnych należały dwa modele: ascety i świętego. Ascetą średniowiecznym jest postać św. Aleksego, a świętego św. Franciszek z Asyżu. Wzorcami świeckich postaci byli tacy rycerze jak: Tristan i Roland. Postać Bolesława Chrobrego oraz Bolesław Krzywoustego to przykład na władcę średniowiecznego.

Postać ascety możemy zaobserwować w utworze pt. „Legenda o św. Aleksym”. Osoba wybierająca życie ascezy świadomie rezygnuje z wygód i uczuć życia ziemskiego. Możemy to zobaczyć w życiu św. Aleksa, który pochodził z bogatej rodziny, w noc poślubna odchodzi od żony, aby oddać się w całości Bogu. Odchodząc bez niczego prowadzi żebracze życie i wszystkie cierpienia i upokorzenia znosi w pokorze. Św. Aleks oddając się w całości Bogu podporządkowując swoje życie do życia Chrystusa umacnia się w duchu i w godzinę śmierci zostaje wynagrodzony.

Kolejnym wzorcem osobowym, który będę opisywała jest rycerz. Doskonały rycerz średniowieczny kierował się następującymi zasadami: Bóg, Honor, Ojczyzna. Utworem, który przedstawia wzorzec rycerza jest „Pieśń o Rolandzie”. Opowiada ona o wyprawie wojennej króla Franków Karola Wielkiego. Podczas powrotu straże Rolanda zostają zaatakowane i rozbite. Hrabia Roland mając wybór zatrąbić w róg i wezwać pomoc rezygnuje z tego i ginie śmiercią honorową. Cechami jakimi powinien charakteryzować się średniowieczny rycerz to: pobożność , odwaga, szczerość.

Kolejnym, a zarazem ostatnim wzorcem w utworach średniowiecznych jest władca. Idealny władca powinien posiadać wszystkie cechy dobrego rycerza oraz wykazywać szczególną troskę o dobro swych poddanych. Przykładem średniowiecznego władcy jest np. Karol Wielki, którego postać występuje w „Pieśni o Rolandzie”. Innym przykładem jest Bolesław Chrobry, którego przedstawiono jako dobrego i sprawiedliwego. Gal opisuje również Bolesława Krzywoustego jako doskonałego przywódcę.

Według mnie epoka średniowiecza pozostawiła wiele ciekawych i godnych uznania bohaterów literatury średniowiecznej. Każdy z wzorców podporządkowywał swoje życie Bogu. Najważniejszym celem jakim sobie stawiał był Bóg i pomoc innym. Autorzy, których dzieła możemy dzisiaj czytać tworzyli dla Boga, a nie własnej korzyści materialnej. Myślę, że każdy z nas powinien posiadać cechy takie jak średniowieczne wzorceRoman Rzadkowski - autor