ćwiczenia w pisaniu

W literaturze średniowiecznej poznaliśmy trzy typy bohaterów a są to asceta ,rycerz oraz władca. Pierwszym typem bohatera jest asceta. Jednym z ascetów był Aleksy z utworu Legenda o św.Aleksym. Drugim typem bohatera jest rycerz , Roland z Pieśńi o Rolandzie. Ostatni typ bohatera to władca, a takim typem bohatera był Karol Wielki. Każdy z nich mógł być wzorem postępowania dla ludzi, w średniowieczu jak i w dzisiejszych czasach. Szczególnie w dzisiejszych czasach gdzie, rzadko zdażają się godne wzorce do naśladowania.

Pierwszy typ bohatera to asceta. Jednym z ascetów w tej epoce był św.Aleksy. Św.Aleksy chociaż pochodził z bogatego domu i posiadał nie mały majątek. To wybrał życie w ubóstwie, a także w nędzy, bo nie zależało mu na dobrach doczesnych. Porzucił swą żonę w noc poślubną zostawiając ją całkowicie czystą. Zrobił to, ponieważ był bardzo oddany Bogu i wolał jemu poświęcić swe życie.

Drugim typem bohatera, którego poznaliśmy w średniowieczu jest Roland. Roland był wybitnym rycerzem Króla Karola.
Cechowała go to co powinno cechować idealnego rycerza , czyli odwaga ,honor, wierność itp. I właśnie przez jedną ze swoich cech zginął podczas wyprawy do Hiszpani, a mianowicie przez honor,który nie pozwolił mu się wycofać , bądź wezwać posiłki. Celem tej wyprawy była Christianizacja pogan.

Ostatnim typem bohatera jest władca. Władcą którego poznaliśmy w średniowieczu jest Karol Wielki. Był jednym z najwybitniejszych władców w średniowieczu Karol Wielki był potężnie zbudowany, wysoki. Cechowało go męstwo. Jednym z jego rycerzy był hrabia Roland.

Wszystkich tych bohaterów ze średniowiecza łączyło to, że wszyscy trzej byli ludźmi bardzo wierzącymi i oddanymi Panu Bogu.

 

 

 

Jedna odpowiedź na „Projekt 2 KCz”Roman Rzadkowski - autor