ćwiczenia w pisaniu

W mojej pracy postaram się omówić kilku wybranych przeze mnie bohaterów poznanych utworów

Literatury średniowiecznej. We wstępie mojej pracy krótko scharakteryzuje epokę, jaka jest średniowiecze

I wymiennie kilka jego cech. Średniowiecze jest to epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodnio rzymskie chyliło się ku upadkowi. Charakterystyczną cechą literatury średniowiecznej jest jej szczególne zaangażowanie w kwestie religijne duchowe, społeczne i świeckie.

Pierwszym z bohaterów, których postaram się omówić jest Roland, główny bohater średniowiecznego utworu pt. „Pieśń o Rolandzie”. W dobie średniowiecza uznawano Boga za najwyższa wartość, czyniąc z Niego cel wszelkich dążeń człowieka. Dla wzorca średniowiecznego rycerza Bóg również był bardzo ważny. Roland jest rycerzem Karola wielkiego. Jest oddany, prawy, odważny. W życiu kieruje się rycerska dewiza: „Ojczyzna, Bóg i honor”. Podczas wyprawy rycerz zostaje sama na sam z wrogiem. Nie udaje mu się sprowadzić pomocy i ginie. Ponieważ godnie pełnił obowiązki chrześcijańskiego rycerza broniąc wiary i ojczyzny Bóg zsyła aniołów, aby zanieśli jego dusze do raju.

Kolejny z bohaterów literatury średniowiecznej jest Święty Franciszek z Asyżu jest jedną z najbardziej znanych postaci w hagiografii chrześcijańskiej pt. Kwiatki św. Franciszka”, kochany i podziwiany w całym świecie, i to nie tylko przez katolików. Urodził się w miasteczku Asyżu. Był synem kupca Piotra Bernard one i Joanny Piki pochodzącej z Francji. Na chrzcie otrzymał imię Jan Chrzciciel. Był chłopcem szczerym i wielkodusznym, wrażliwym i uzdolnionym, muzykalnym, towarzyskim i radosnym. Po radosnej i beztroskiej młodości, w dwudziestym piątym roku życia poczuł się przemieniony łaską Bożą. Miał duszę poety, kochał życie i naturę, rozumiał język rzeczy, pod wpływem łaski wiary bez trudu odkrywał obecność Boga w całym stworzeniu.

Ostatnim z bohaterów jest Bolesław Krzywousty, główny bohater kroniki Galla Anonima. Gallem Anonimem nazywamy tajemniczego pisarza, który przybył do Polski na początku XII w Bolesław Krzywousty jest synem Władysława Hermana i Judyty przyszedł na świat wg kronikarza za sprawą cudu i modłów św. Idziego. Podobnie jak Chrobry, jawi nam się, jako władca idealny: przede wszystkim jest chrześcijaninem walczącym z pogańskimi Pomorzanami i Prusami. Był idealnym rycerzem: walecznym, wytrwałym, biegłym w technikach walki, a przy tym dobrym strategiem. Dla Galla Anonima Bolesławowie Chrobry i Krzywousty są wzorowymi władcami, potrafiącymi rządzić mądrze i prowadzić Polskę do świetności.

Podsumowując moja wypowiedz pragnę dodać, iż literatura średniowieczna obfituje w wielu bohaterów, których biografia jest wzorem do naśladowania i postępowania. Epoka ta niesie z sobą wiele ciekawych historii, ciekawych typów osobowości.Roman Rzadkowski - autor