ćwiczenia w pisaniu

„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego to powieść okresu dwudziestolecia między-wojennego. Powieść ukazuje dzieje młodego chłopca Cezarego Boryki urodzonego w Baku, dla którego Polska była krajem dalekim i obcym. Cezary gdy miał 14 lat wybuchła I wojna światowa. Ojciec walczył na wojnie a jego wychowaniem zajmowała się matka, której młody Cezary przysparzał same kłopoty. Wybuch rewolucji przyjął z entuzjazmem i stał się jej zwolennikiem. Zobojętniał na ludzkie tragedie. Dopiero śmierć matki zmieniła jego postępowanie. Przypadkowo spotyka ojca i zostaje przez niego namówiony do powrotu do Polski. Podczas podróży ojciec Cezarego umiera, a jemu poleca skontaktowanie się z Szymonem Gajowcem.
Powrót do ojczyzny przyniósł mu głębokie rozczarowanie, gdyż zamiast „szklanych domów” o których opowiadał ojciec zastaje ubogą rzeczywistość. Cezary zatrzymuje się u Szymona Gajowca, urzędnika państwowego który pochodzi z chłopów. Będąc młodzieńcem kochał się w matce Cezarego, ale nie mógł jej poślubić ze względu na stan majątkowy.
Gajowiec mieszka w Warszawie i posiada fachową literaturę, a na ścianach wiszą portrety postaci które są dla niego bardzo ważne. Są to jego duchowi przewodnicy, za pomocą których chce uzdrawiać polską gospodarkę. Te wyjątkowe osobistości, elita społeczeństwa są wzorem do naśladowania. Choć należeli do elity polskiego społeczeństwa żyjącego pod zaborem rosyjskim nigdy nie przestali być patriotami. Byli nawet gotowi zrezygnować z kariery naukowej. Dlatego też Szymon Gajowiec uczynił z nich duchowych przewodników. Stali się oni dla Gajowca wzorem do naśladowania. To ludzi którzy swoim przykładem pokazali wielkość polskiego narodu. To ludzie czynu.
Gajowiec to dojrzały mądry mężczyzna, który mądrość swą wykorzystał w życiu.
Młody Boryka nigdy wcześniej nie miał autorytetów. Nie rozumiał jaką w życiu jego mogli odegrać rolę. Różnice te mogą wynikać z różnych kwestii W znacznej mierze może to być różnica majątkowa.Roman Rzadkowski - autor