ćwiczenia w pisaniu

Tartuffe jest głównym bohaterem komedii Moliera pt. „Świętoszek”. Autor w swym dziele przedstawia Tartuffe’a z różnych perspektyw, ukazuje go jako hipokrytę i intryganta, ale także pobożnego i dobrego człowieka. W utworze oprócz Tartuffe’a występują także inne postacie, które Molier podzieli na zwolenników i przeciwników Tartuffe’a. Zwolennikiem głównego bohatera jest Orgon- pan domu i zamożny mieszczanin, a przeciwnikami są: żona Orgona- Elmira oraz Kleant- szwagier Orgona.

Główny bohater to religijny hipokryta, który omamił Orgona. Dzięki swej fałszywej pobożności Tartuffe wkupił się w łaski zamożnego mieszczanina, który przyjął go pod swój dach. W oczach Orgona Świętoszek jest osobą dobrą ,szczerą, kochającą bliźnich. Uważa go za bardzo pobożnego człowieka prowadzącego ubogie życie, wręcz ascetyczne. Pan domu był bardzo zadowolony z postawy Tartuffe’a wobec Elmiry. Podobało mu się z jakim zaangażowaniem troszczy się o nią, jaki bezinteresowny jest w swym działaniu. Orgon, oprócz wyżej wymienionych cech przypisuje Tartuffowi inne zalety takie jak: skromność, gorliwość, chęć dzielenia się z innymi. Orgon w swej postawie jest bardzo naiwny, tak naprawdę nie zna osoby, którą przyjął do swego domu, a bezgranicznie jej ufa. Jest przekonany, że główny bohater troszczy się o domowników i robi wszystko by im pomóc. Nie słucha uwag innych domowników, jest ślepo zapatrzony w Świętoszka. Orgon nawet przekłada Tartuffe’a ponad rodzinę. Traktuje go jako wyrocznię i najwyższy autorytet, nie dostrzega jego fałszu, dwulicowości, obłudy. Orgon nie zdaje sobie sprawy z tego, że Świętoszek nim manipuluje.

Kleant od razu poznaje się na Świętoszku, odkrywa jego prawdziwe oblicze i jest nieufny w stosunku do niego. Podczas rozmowy z Orgonem próbuje mu uświadomić, że Tartuffe udaje pobożność ponieważ prawdziwy chrześcijanin chowa swoja wiarę w sercu, a nie obnosi się z nią. Bardzo surowo ocenia postawę Tartuffe’a. Bohater uważa, że Świętoszek odnosi się w stosunku wobec Orgona z ironią, wykorzystuje jego dobroć i naiwność. Kleant zachowuje przez cały czas zdrowy rozsądek i nie daje się omamić przybłędzie.

Świętoszek w scenie z Elmirą pokazuje swoje prawdziwe oblicze uwodziciela i obłudnika. Kobieta jest obojętna na zaloty Tartuffe’a. W rozmowie z Elmirą Świętoszek wykazał się wielką pewnością siebie i pychą. Uwodził on Elmirę, ta chcąc odkryć prawdziwą twarz Tartuffe’a przed Orgonem udawała zakochaną w Świętoszku. Podjęła z nim rozmowę, która była intrygą demaskującą Tartuffe’a. Elmira od początku uważała, że Tartuffe jest osobą pozbawioną skrupułów i sumienia.

Na zakończenie chciałabym przedstawić postawę Tartuffe’a. To wzór hipokryzji, który pod maska przesadnej pobożność ukrywa bardzo niskie pobudki i instynkty – chęć wygodnego życia na cudzy koszt, wykorzystywanie dobrej woli, współczucia i łatwowierności innych. To mistrz obłudy i podstępu. Świętoszek to odpychająca pozbawiona cech pozytywnych postać.

Jedna odpowiedź na „Projekt 1 Matura 2010 MM”Roman Rzadkowski - autor