ćwiczenia w pisaniu

Plan:

  1. Wstęp: wykorzystam informacje o epoce pozytywizmu, wyjaśnię pojęcie „nowelistyka” i cel pracy
  2. Rozwinięcie: dokonam analizy czterech nowel – „Tadeusz”, „Gloria victis”, „Kamizelka” i „Mendel Gdański”.
  3. Wnioski: podsumuję zagadnienie, zbiorę wskazane wcześniej problemy zauważone w nowelach pozytywistycznych.

Szablon mojego eseju (wypracowania) może wyglądać następująco:

(Wstęp) Pozytywizm to epoka literacka skupiona na wartościach nauki i pracy. Kierując się potrzebami społecznymi, pisarze przedstawiali […] W mojej pracy skupię się na realizacji założeń prozy realizmu w kilku poznanych nowelach.

(Rozwinięcie) Ważnym problemem drugiej połowy XIX wieku był antysemityzm. Temat ten poruszyła Maria Konopnicka w noweli „Mendel Gdański”. Jej głównym bohaterem jest starszy pan, Żyd, który całe swoje życie ciężko pracował jako introligator. Pewnego dnia przyszedł do jego warsztatu[…] Konopnicka porusza problem asymilacji Żydów i antysemityzmu. Przesłaniem noweli jest zwrócenie uwagi na pojawiające się pogromy. Były one zjawiskiem społecznie niesprawiedliwym. Pozytywiści głosili postulat asymilacji Żydów. Przejawy nienawiści do mniejszości narodowych kłóciły się z tą ideą.

Bohaterem noweli „Tadeusz” Elizy Orzeszkowej stała się rodzina chłopska. Widzimy ich ciężką pracę, gdy Chwerdora i Klemens wstają wczesnym rankiem i[…] Pisarka skupia uwagę na nierównościach społecznych. Problemem ukazanym w noweli jest […]

Z kolei w noweli „Gloria victis” Orzeszkowa zwraca uwagę na kwestie patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny. Bohaterami dzieła są tutaj […] W poetycki sposób, za pomocą specyficznego narratora czytelnik zastanawia się nad problemem patriotyzmu. Odżywa postawa romantycznego bojownika o wolność narodu. Widzimy święte dla Polaków miejsca grobów męczenników, którzy oddali życie dla przyszłych pokoleń.

W „Kamizelce” Bolesława Prusa ukazany został wątek miłości małżeńskiej. Główni bohaterowie przeżywają dramat. Polega on na tym, iż […] Na plan pierwszy wysuwa się w tym utworze problem […]

(Zakończenie) Problematyka poznanych nowel pozytywistycznych jest różnorodna. Zgodnie z propagowanymi w epoce hasłami […] Wiele z zagadnień poruszanych w nowelach jest aktualne po dzień dzisiejszy. Dla przykładu […]Roman Rzadkowski - autor