Próbuję pisać poprawnie

ćwiczenia w pisaniu

Jan Kochanowski był polskim poetą renesansowym. Pisał takie utwory jak pieśni,elegie,epigramaty,wiersze okolicznościowe,fraszki oraz treny. W dzisiejszej pracy będę analizować trzy fragmenty z „Odprawy posłów greckich” – pieśni chóru.

„Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie…” jest kierowane do władców rządzących Polską. Na… Czytaj dalej

Jan Kochanowski był poetą renesansowym temat „Odprawy Posłów Greckich” Zaczerpnął z mitu o Troi. W jego utworze występują dwie zupełnie różne postacie: Antenor i Aleksander, których dokładnie opiszę w rozwinięciu.
Dwaj bohaterowie mają zupełnie inny stosunek do sprawiedliwości i ojczyzny.… Czytaj dalej

Celem mojego wypracowania będzie ukazanie troski o losy ojczyzny i obywatelską postawę Jana Kochanowskiego w jego dziele „odprawa posłów greckich” i  pieśni „O nierządne królestwo” oraz „W którzy pospolitą rzeczą władacie”. Jan Kochanowski jest najwybitniejszym polskim poetą doby renesansu.… Czytaj dalej

Jan Kochanowski urodzony w 1530 r. jest najwybitniejszym polskim poeta doby renesansu. Renesans jest to epoka która otwiera czasy nowożytne. Jest również autorem poematów, trenów, dramatu klasycznego i przekładu psalmów.W poniższej pracy będę zastanawiać się troską o losy ojczyzny i… Czytaj dalej

   Jan Kochanowski jest przedstawicielem rodzimego renesansu. Nazywamy go często ojcem poezji polskiej. Był humanistą czyli człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Wprowadził do literatury krajowej gatunki znane w starożytności: fraszka, pieśń, treny i tragedię gracką. Działa tworzył w języku łacińskim oraz… Czytaj dalej

Molier jest pisarzem z epoki Baroku. Napisał on między innymi „Świętoszka”. Utwór ten opowiada o człowieku udającym miłościwą i pobożną osobę. Imię tego człowieka to Tartuffe, jest on głównym bohaterem „Świętoszka”. Cytowane fragmenty mają miejsce w domu Orgona.

Tartuffe z… Czytaj dalej

Utwór „Chłopi”, Władysława Stanisława Reymonta, to  najsłynniejsze dzieło epoki młodej polski. Epoka ta  trwał od 1891 do 1918 roku. Inna nazwa Młodej Polski to modernizm oznaczający powstanie nowoczesnej sztuki, a odrzucający wszystko co przestarzałe. Jednym z twórców młodej… Czytaj dalej

Jedną  z powieści Młodej Polski są „Chłopi”. Władysław Reymont przedstawia nam życie wiejskie, stosunki międzyludzkie, oraz ciężkie czasy. Na podstawie 1 tomu będę zastanawiać się nad charakterystyką jednego z bohaterów-Bylicy. Rozpatrzę również  jego relacje z córkami.

Akcja rozpoczęła… Czytaj dalej

    Przytoczony fragment został napisany przez Władysława Stanisława Reymonta. Powieść nosi nazwę „Chłopi”. Utwór posiada cztery rozdziały: Jesień, Zima, Wiosna, Lato. Akcja fragmentu rozgrywa się w pierwszym rozdziale w domu Macieja Boryny. W odwiedziny do swojej córki… Czytaj dalej

Utwór „Chłopi” Stanisława Reymonta został napisany w latach 1902-1908 na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”. Dzieło powstało w epoce Młodej Polski i zostało uhonorowane literacką Nagrodą Nobla w 1924 roku. Powieść opisuje życie chłopów na wsi, ich zwyczaje, obyczaje, ciężką pracę jak… Czytaj dalej

„Chłopi” Władysława Reymonta zostały napisane w epoce Młodej Polski. Reymont był Polskim pisarzem, prozaikiem i nowelistą, jednym z głównych przedstawicieli realizmu. „Chłopi” to powieść powstająca w latach  1904-1909 autor otrzymał za nią Nagrodę Nobla w 1924 roku. Książka jest… Czytaj dalejRoman Rzadkowski - autor