Próbuję pisać poprawnie

ćwiczenia w pisaniu

Jan Kochanowski to najsłynniejszy polski poeta doby Renesansu, jest także pierwszym polskim poetą wielkiego formatu. Był osobą niezwykle wykształconą, dużo podróżował po Europie. Tworzył głównie pieśni, fraszki, epigramaty i treny. Był autorem pierwszego polskiego dramatu pt. „ Wyprawa posłów… Czytaj dalej

Temat: Troska o losy ojczyzny i obywatelska postawa Jana Kochanowskiego we fragmentach “Odprawy posłów greckich”: “By rozum był przy młodości” oraz “Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”.

 

Jan      Kochanowski    najznakomitszy   … Czytaj dalej

Jan Kochanowski to wybitny poeta polskiego renesansu. Żył w latach 1530-1584. Jest on uważany za jednego z najwybitniejszych twórców renesansu w Europie. Ma on wielkie zasługi w rozwoju polskiego języka literackiego. Tworzył m.in. pieśni, fraszki, epigramaty i treny. Napisał on… Czytaj dalej

 Celem mojego wypracowania będzie ukazanie obywatelskiej postawy i troski o losy ojczyzny przez Jana Kochanowskiego w jego prawdziwie poetyckim dramacie „Odprawa posłów greckich” w fragmentach: „By rozum był przy młodości” i „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”. „Odprawa posłów greckich”… Czytaj dalej

Jan Kochanowski był człowiekiem renesansu. Żył w latach 1530-1584. Widząc w jakiej sytuacji, ku jakiej przyszłości zmierza kraj , swoje utwory kierował do rządzących. Starał się przekazać swoją wizje państwa, pokazać jak ono wygląda i uświadomić jak powinno wyglądać. Przykładem… Czytaj dalej

Jan Jan Kochanowski to poeta doctus. Zna kulturę starożytną i antyczne języki. Jego utwory są inspirowane filozofią epikurejską oraz stoicką. Pisał fraszki, wiersze, epidramaty, treny. Harmonia i ład to renesansowa wizja państwa – życia narodu jaką stworzył w swojej twórczości.… Czytaj dalej

Wypracowanie : Troska o losy ojczyzny i obywatelska postawa Jana Kochanowskiego we fragmentach “Odprawy posłów greckich”: “By rozum był przy młodości” oraz “Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”.
1.Wstep

Jan Kochanowski żył w latach 1530-84. Studiował na wydziale filozoficznym na akademi… Czytaj dalej

Jan Kochanowski za życia mieszkał w Czarnolesie , żył on w latach 1530-1584 . Urodzony w Sycynie , a zmarł w Lublinie , pochodził ze szlacheckiej rodziny . Miał dwie córki po śmierci których napisał Treny . Przyczynił się on… Czytaj dalej

Jan Kochanowski tworzył w epoce renesansu. Jest jednym z najwybitniejszych polskich poetów. Artysta który wprowadził nowe gatunki literackie i wybitne dzieła np. pieśni, fraszki oraz treny. Jego jednym z wielu dzieł to „Odprawa posłów greckich”. We fragmentach „By rozum był… Czytaj dalej

        Jan Kochanowski urodzony 6 czerwca 1530 w Sycynie, zmarł 22 sierpnia 1584 w Lublinie, wybitny poeta polski okresu Odrodzenia, sekretarz królewski. Uważany za ojca poezji polskiej. Pozostawił po sobie pieśni, fraszki, Psałterz Dawidów… Czytaj dalej

Jan Kochanowski, to polski poeta tworzący w epoce renesansu, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego. Jest autorem utworu pt. ”Odprawa posłów greckich”, w którym we fragmentach poruszył temat losów obywatelstwa i ojczyzny: ”By rozum był przy młodości” i… Czytaj dalejRoman Rzadkowski - autor