Próbuję pisać poprawnie

ćwiczenia w pisaniu

Tytułowy bohater „Świętoszka”  – Tartuffe, jest mężczyzną  w średnim wieku, o bardzo dużym uroku osobistym, jest sprytny, przebiegły i opanowany, potrafi podporządkować sobie ludzi i „owinąć wokół palca”. Mieszkańcy domu Oragona  maja o Nim różne zdanie. Pani… Czytaj dalej

„Świętoszek” to komedia pisana wierszem, rozłożonym na dialogi, została stworzona w XVII wieku przez Moliera. Wydarzenia rozgrywają się w domu francuskiego mieszczanina  Orgona, który sprowadza do siebie Tartuffe’a – tytułowego Świętoszka. Autor przedstawia go w różnych perspektywach, jako człowieka… Czytaj dalej

Molier żył w latach 1622- 1673. Tworzył sztuki teatralne oraz komedie dla swojego Teatru, który sam założył. „Świętoszek” jest to komedia i zarówno satyra. Tytułowy bohater mieszkał u Orgona. Postaci nie poznajemy na początku osobiście. Możemy tylko przypuszczać jaki jest… Czytaj dalej

Celem mojej pracy będzie podejmowana problematyka romantyczna w poznanych utworach.  Twórcy uważali, że człowiek to nie tylko rozum i wiedza, ale także uczucia. Główni przedstawiciele tej epoki to: Goethe, Mickiewicz, Słowacki czy Krasiński. Epoka romantyzmu ukształtowała nowe gatunki literackie… Czytaj dalej

W przytoczonych  scenach utworu pt. „Świętoszek” autorstwa Moliera czytamy dwa dialogi postaci – Orgona i Kleanta oraz Tartuffa i Elmiry. Na podstawie przedstawionych fragmentów jesteśmy wstanie dowiedzieć  się jaką postacią jest tytułowy bohater, czyli  Tartuffe. W swoich… Czytaj dalej

Bohaterowie poznanych utworów literatury romantycznej

W literaturze romantycznej współcześni autorzy wielkich dzieł literackich bardzo często sięgali po motyw nieszczęśliwej miłości. Cechą charakterystyczną … Czytaj dalej

„Świętoszek” dzieło barokowe napisane komedią, które powstało w 1664 roku przez Moliera.
W dziele komediopisarza poznajemy głównego bohatera  Tartuffe, który jest w średnim wieku z dużym urokiem osobistym.Niestety Świętoszka nie poznajemy publicznie, dowiadujemy się jaki jest poprzez wypowiedzi innych… Czytaj dalej

W przedstawionych scenach komedii pt. ” Świętoszek” w arkuszu egzaminacyjnym widzimy dwa dialogi.  Z dialogów dowiadujemy się jakim człowiekiem jest główny bohater czyli Tartuffe. Jego charakterystyka i ocena będzie głównym tematem moich rozważań.

W scenie 6 I aktu dowiadujemy… Czytaj dalej

Bohaterowie poznanych utworów literatury romantycznej

Twórcy romantyzmu wykreowali typ bohatera wewnętrznie skomplikowanego, skazanego na nieustanne dokonywanie wyborów, nieszczęśliwego kochanka, wojownika, który walczył o wolność narodu i ojczyzny. Miłość romantyczna jest jednym z motywów epoki Romantyzmu.Dla romantyka najważniejszą wartość stanowiło uczucie… Czytaj dalej

Projekt 3 Bohaterowie poznanych utworów literatury romantycznej

Jednym z kluczowych motywów epoki romantyzmu jest miłość romantyczna. U Romantyka można wyrazić najważniejsze dla niego wartości, takie jak doświadczenie miłości, prawie zawsze nieszczęśliwej i tragicznej. Głównym powodem rozdzielania zakochanych był niezrozumiany los,… Czytaj dalejRoman Rzadkowski - autor