ćwiczenia w pisaniu

       „Świętoszek” to sztuka stworzona przez Moliera prawdopodobnie w 1664 roku,będąca wyrazem buntu autora wobec panujących dookoła obłudy i fałszywej pobożności.Sztuka została zakazana zaraz po premierze za sprawą króla Francji Ludwika XIV,który nie mógł zgodzić się na atakowanie religii i moralności.Mimo przerobienia sztuki przez Moliera komedia została ponownie zakazana.Dobiero w 1667 roku utwór otrzymał ostateczną wersję znaną do dziś.

      „Rzecz dzieje się w Paryżu”a dokładniej w mieszkaniu pana Orgona,zamożnego mieszczanina.Przygarnął on pod swój dach biednego Tartuffa -tytułowego „Świętoszka”,którego oceną postępowania zajmują się bohaterowie sztuki.Tytułowy Świętoszek to religijny hipokryta,który swoją fałszywą pobożność mami swojego dobroczyńce Orgona,aby zdobyć jego majątek.Sam wywodzi się ze szlachty,ale stracił cały swój dobytek i szuka sposobu,aby ponownie się wzbogacić.W tym celu przedstawia się Orgonowi jako pobożny.Dzięki temu kupił się w łaski pobożnego szlachcica,który przejął go do swojego domu.Tak jego historie opisuje Doryna:

    ,,:(…;)trudno już cierpieć,a zwłaszcza

     Patrzeć,jak ten przybłęda w domu się rozgaszcza,

       Jak ten dziad,co gdy przyszedł,buty miał podarte,

    (…;) Dzisiaj,zapominając łatwo o swej nędzy,

     Do roli pana domu ciśnie się czym prędzej,

Jest to mężczyzna w średnim wieku o dużym uroku osobistym,który pomaga mu wywrzeć wpływ na Orgona.W rzeczywistości jest próżny i wyrachowany,zachłanny i przebiegły.Nie gardzi uciechami życia codziennego jak dobre jedzenie i rozkosze cielesne.Orgon zafascynowany jego 'Pobożnością’,zaprasza go pod swój własny dach nie przypuszczając,co czeka go ze strony przybysza.Jednak jego żona Elmira ujawnia prawdziwe oblicze Świętoszka w scenie ,w której Tartuff nieświadom obecności ukrytego Orgona próbuje uwieść Elmirę.W przygotowanej intrydze udaje zakochaną,która obawia się konsekwencji romansu.Ten”Pobożny” człowiek zapewnia Elmirę,iż niebo będzie im sprzyjać,gdyż ich romans nie będzie grzechem .Wyjawia swoją pogardę wobec naiwnego Orgona,którego bez skrupułów wykorzystywał.W obliczu takiej postawy Tartuffea Orgon zupełnie zmienia swoje zdanie.Dotychczas nie przyjmował krytycznych uwag wobec swojego „brata” darzył go uwielbieniem.

Postawa Orgona:

-zachwyt,uwielbienie

-brak krytycyzmu

-nieprzyjmowanie uwag członków rodziny

-naiwność

-przedkładanie Tartuffa ponad rodzinę

-dzięki niemu ważne staja się sprawy duchowe.a nie doczesne

-Świętoszek nauczył go jak radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych

Natomiast Kleant i Elmira mają całkowicie odmienne zdanie na jego temat.Nigdy nie wierzyli w jego pobożność,Kleant już przy pierwszej rozmowie dostrzegł fakt co do jego pobożności.Naśmiewał się z Orgona że jest tak naiwny,że przyjął go pod swój dach.Elmira jest w tak niekonfortowej sytuacji dlatego,że Orgon jest jej mężem i nie potrafi przemówić do niego w związku z zachowaniem Tartuffe.

    Na zakończenie chciałabym podsumować fałszywe zachowanie Świętoszka,który nie cofnie się przed niczym by osiągnąć swój cel.Chce zaprezentować się jako człowiek pobożny i religijny a tymczasem jest osobą cyniczną,która wykorzystuje naiwność innych ludzi.

 

Jedna odpowiedź na „Projekt 1 matura 2010 PG”Roman Rzadkowski - autor