ćwiczenia w pisaniu

Esej z języka polskiego – wypracowanie o charakterze naukowym z wydzielonymi elementami składowymi: wstęp, rozwinięcie, wnioski.

Temat: Uzasadnij twierdzenie, że literatura oświecenia bawi i jednocześnie wychowuje.

Celem mojej pracy jest wykazanie, że literatura oświecenia bawi i jednocześnie wychowuje czytelnika. Bawić to w moim rozumieniu pisać o czymś w sposób lekki i dowcipny. Z kolei wychowywanie jest procesem poddawania czegoś krytycznej ocenia, aby propagować zmiany na lepsze. Najwybitniejszym twórcą oświecenia był Ignacy Krasicki. Pisał satyry, bajki i poematy, jest autorem pierwszej powieści „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki”. [58 wyrazów]

—————————————————————————

W satyrze „Do króla” poeta krytykuje postawę szlachty polskiej. Zarzuca ona królowi zbyt młody wiek, brak pochodzenia królewskiego, dobroć dla poddanych, mądrość i polskie pochodzenie. W bezpośrednim zwrocie do króla kryje się ironia skierowana pod sarmackiej i sobiepańskiej szlachty. Krasicki bawi się z czytelnikiem swoich czasów w grę logiczną. Pyta, czy rzeczywiście wytykane królowi przez Polaków wady, są wadami, czy może zaletami? Jeśli poddani zarzucają swemu królowi mądrość czy polskość, to dają dowód swojej głupoty i braku patriotyzmu. Rządy królów obcego pochodzenia doprowadziły przecież do upadku kraju i później do rozbiorów. Negatywnie można ocenić szlachtę za to, iż gardzi królem z powodu szlacheckiego pochodzenia, a przecież sami wybrali go w wolnej elekcji na króla Polski. Tematyka wiersza ma walor wychowawczy, ponieważ ukazuje błędy w myśleniu i wady społeczności szlacheckiej. Czytelnik myślący podda surowej analizie zachowanie szlachty i wyciągnie z niego wnioski. [141 wyrazów]

—————————————————————————

Pouczający charakter ma utwór „Pijaństwo”. Krasicki przedstawia w nim rozmowę dwóch przyjaciół. Pierwszy z nich cierpi na ból głowy spowodowany nadmiarem wypitego alkoholu. W bardzo barwny sposób opowiada o przyjemnościach biesiad i spotkań towarzyskich, jakim się oddawał przez kilka dni. Wizyta znajomych i imieniny żony stawały się argumentem do tego, aby pić alkohol i dobrze się bawić. Skończyło się jednak bijatyką, ponieważ opowiadający próbował uspokajać Jędrzeja i Wojciecha kłócących się na temat oceny króla Jana. Słuchający tej opowieści trzeźwy przyjaciel zauważa, iż tylko hałastra (hołota) oddaje się pijaństwu. Jest ono także przyczyną utraty zdrowia, kłótni i sporów, złego języka i chamstwa i często podbitych oczu. Z kolei trzeźwość niesie ze sobą jasność umysłu, pracowitość, przysparza obfitości rodzinie i poddanym. Mimo zrozumienia dla zalet trzeźwości szlachcic z bolącą głową oddala się od przyjaciela, aby napić się wódki. Utwór ten niesie ze sobą wartości wychowawcze. Czytelnicy mają bowiem do wyboru dwie postawy i ich sympatia z pewnością jest po stronie trzeźwo stojącego na ziemi szlachcica. [163 wyrazów]

—————————————————————————

Bawią i jednocześnie wychowują bajki Ignacego Krasickiego. W utworze „Przyjaciele” obserwujemy losy zajączka. Niestety, czeka go tragiczny koniec, ponieważ gonią go łowcze psy. Jedyną szansą dla szaraka jest pomoc przyjaciół. Do momentu pościgu był duszą towarzystwa i wszyscy go lubili. Podczas ucieczki przed śmiercią prosił o pomoc konia, wołu, kozła i owcę, ale zwierzęta odmówiły mu pomocy. Bajka potwierdza stare przysłowie odnoszące się do ludzi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Z kolei w bajce „Dewotka” poznajemy rozmodloną kobietę o dwóch twarzach. Modli się ona do Boga i w momencie, gdy zwraca uwagę na „odpuszczanie win swoim winowajcom” bije służącą za błahostkę. Zachowanie kobiety podlega krytyce. Poeta nie pochwala obłudnego rozmodlenia się na pokaz. [115 wyrazów]

—————————————————————————

Przykłady analizowanych wierszy Ignacego Krasickiego dowodzą, iż literatura oświecenia bawi i jednocześnie wychowuje. Poeta porusza wiele ważnych dla społeczeństwa problemów. Należą do nich pijaństwo i próżność szlachecka, a także dewocja czy brak poczucia więzi między ludźmi. W pełni potwierdzają się wyznaczniki klasycyzmu literatury drugiej połowy XVIII wieku. Ma ona wychowywać i wskazywać wady ludzkie, aby dążyć do racjonalnego postępu społecznego. [60 wyrazów] [cała praca liczy 549 wyrazów]

—————————————————————————

Pobierz esej z ćwiczeniami.Roman Rzadkowski - autor