ćwiczenia w pisaniu

Celem mojej pracy jest przedstawienie i omówienie poznanych bohaterów literatury romantycznej. Jest to epoka, która wyraża się w poezji, malarstwie i muzyce. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj twórczość Adama Mickiewicza, największego poetę polskiego romantyzmu oraz za najlepszego w literaturze europejskiej, a także Juliusza Słowackiego, jednego z Wieszczów Narodowych. Są autorami najbardziej popularnych i znanych utworów literackich.

Dramat romantyczny „Kordian” Juliusza Słowackiego opowiada o 15-letnim chłopcu, który boryka się z własną chorobą wieku, rozważając sens istnienia. Miał myśli samobójcze wywołane nie tylko wyobrażeniem o wielkiej romantycznej miłości, ale także zbyt dużą wrażliwością młodego człowieka. Pragnie wielkiej, romantycznej miłości, ale nie dostrzega możliwości jej zaistnienia. Wydaje się, że nie pozostaje mu nic innego niż przedwczesna śmierć. Jednak Kordian podejmuje walkę i chce walczyć o przemianę świata. Myśli, że on sam jest na tym świecie i tylko on może zrobić coś wielkiego. Podejmuje decyzje, że będzie walczył o wolność ojczyzny i decyduje się zabić cara.

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza to epopeja narodowa. Głównym bohaterem jest jacek Soplica – paliwoda,człowiek dumny, porywczy i zakochany. Dowodził rodziną Sopliców, więc zyskał sobie względy Stolnika, a także jego córki Ewy, gdyż był młodym i przystojnym szlachcicem. Gdy oświadczył się młodej kobiecie otrzymał ”czarną nalewkę” znaczącą odmowę ręki panny. Po tym wydarzeniu Jacek poślubił przypadkową kobietę, pragnął zemsty i zaczął pić. W czasie napadu Moskali na zamek Horeszki, Soplica strzelił do Stolnika i zabił go. Po śmierci córki Stolnika, jej córką Zosią zaopiekował sie Jacek, wrócił on do kraju pod nazwiskiem księdza Robaka, w stroju zakonnym. Jego motywem działania było odpokutowanie grzechu za śmierć Horeszki i sprzymierzenie się z wrogiem. Przygotowywał tutejszą szlachtę do powstania, lecz został śmiertelnie ranny w bitwie z Moskalami.

Kolejnym utworem jest „Cierpienia młodego Wertera” Johana Goethego. Jest to wybitny twórca romantyczny. Cechy charakteru bohatera tej powieści czynią go idealnym wzorem człowieka z epoki romantycznej. Gdy zakochał się w Lotcie nie liczyło się dla niego nic innego niż miłość do ukochanej. Zupełnie zapomniał, ze Lotta jest zaręczona i niebawem stanie się mężatką. W ogóle nie zauważa jak szybko miłość, która go ogarnęła wymyka mu się spod kontroli. Dziewczyna kocha swojego narzeczonego, a Wertera traktuje jak przyjaciela. On jednak źle odczytuje jej gesty i twierdzi, iż ona odwzajemnia jego uczucia. Czuje się odtrącony od ludzi wyższego stanu. Przez te wszystkie przytłaczające go sytuacje postanowił popełnić samobójstwo i nawet przy łożu śmierci ostatnie słowo jakie wypowiedział to było imię ukochanej.

Przykłady poznanych bohaterów romantycznych prezentują wątpliwości i rozterki moralne całego pokolenia romantycznego walczącego o wolność ojczyzny. Bohaterowie zaznali już smaku porażki, lecz nadal chcieli walczyć. Poeci poruszają wiele ważnych uczuciowych problemów, a także błędy jakie może popełnić młody człowiek pod wpływem emocji i innych ludzi.

Jedna odpowiedź na „Projekt 3 DS”Roman Rzadkowski - autor