ćwiczenia w pisaniu

Przykład rozprawki. Ten rodzaj wypowiedzi polega na postawieniu tezy – twierdzenia, które następnie trzeba udowodniać. Chodzi o zaprezentowanie własnych przemyśleń, wszystko jedno czy spodobają się odbiorcy. Ważne jest, aby była to logiczna, rozsądna analiza lektury. No właśnie. Nie wolno zapomnieć, że każda praca na temat konkretnej lektury jest jednocześnie mini sprawdzianem ze znajomości jej treści. Nie trzeba jednak streszczać całość, ale wybieramy takie fakty, które potwierdzą stanowisko piszącego.
Uwaga stylistyczna. Łatwiej jest zapamiętać budowę rozprawki, gdy przytaczamy kolejne argumenty. Jednak ciągłe powtarzanie w krótkiej pracy wyrazu „argument” jest błędem stylistyczny, wyliczeniem. Często rozprawki wyglądają właśnie jak wyliczenia, czyli notatki, a rozprawka nie jest notatką. Jeśli chcesz używać wyrażeń typu: „Pierwszym argumentem…”, „Drugim argumentem…”, „Trzecim argumentem…” i tak dalej, to zadbaj, aby wypowiedź była dobrze rozwinięta. W szkole średniej poznasz esej (wypracowanie). Ma on charakter naukowy i lepiej w nim nie powtarzać tych samych konstrukcji zdaniowych zbyt często.

 

Tutaj nieco innym stylem o Konradzie…

 

[gview file=”http://bloger.mlektury.pl/pliki/konrad_rozprawka.pdf” save=”0″]Roman Rzadkowski - autor