ćwiczenia w pisaniu

esej

Bohaterowie poznanych utworów literatury romantycznej

W literaturze romantycznej współcześni autorzy wielkich dzieł literackich bardzo często sięgali po motyw nieszczęśliwej miłości. Cechą charakterystyczną … Czytaj dalej

Bohaterowie poznanych utworów literatury romantycznej

Twórcy romantyzmu wykreowali typ bohatera wewnętrznie skomplikowanego, skazanego na nieustanne dokonywanie wyborów, nieszczęśliwego kochanka, wojownika, który walczył o wolność narodu i ojczyzny. Miłość romantyczna jest jednym z motywów epoki Romantyzmu.Dla romantyka najważniejszą wartość stanowiło uczucie… Czytaj dalej

Projekt 3 Bohaterowie poznanych utworów literatury romantycznej

Jednym z kluczowych motywów epoki romantyzmu jest miłość romantyczna. U Romantyka można wyrazić najważniejsze dla niego wartości, takie jak doświadczenie miłości, prawie zawsze nieszczęśliwej i tragicznej. Głównym powodem rozdzielania zakochanych był niezrozumiany los,… Czytaj dalej

Gustaw z IV części „Dziadów” jest  człowiekiem  wrażliwym, poetą, samotnym, nie rozumianym  przez ludzi, wyobcowanym i nieszczęśliwie zakochanym. Gustaw z IV. cz. „Dziadów” to romantyk  na miarę Wertera Goethego. Staje się  nieszczęśliwie  porzuconym kochankiem.… Czytaj dalej

Literatura średniowieczna nie tylko kreuje lecz również namawia do tworzenia wzorcowych wizerunków człowieka. Przez literaturę tą powstały podstawowe wzorce średniowiecznego bohatera , którymi są: Święci, rycerze oraz doskonali władcy.

Tym jednym z najczęściej prezentowanych wzorców był rycerz chrześcijański. Ten typ… Czytaj dalejRoman Rzadkowski - autor