ćwiczenia w pisaniu

PROJEKT 2, PN

 

Średniowiecze to epoka z historii europejskiej, która obejmuje okres pomiędzy starożytnością a renesansem. W tym okresie powstały pewne ideały osobowe, które były wzorem i przykładem do naśladowania. Rozpowrzechniały się poprzez społeczeństwo i literaturę. W średniowieczu rozwinęły się wzorce na dwóch powierzchniach : religijnej i świeckiej. Do pierwszej z nich, religijnej należały dwa przykłady : ascety i świętego. Osoba, która była przykładem ascety jest postać św. Aleksego, natomiast świętego św. Franciszek z Asyżu. Do drugiej, świeckiej zaliczamy rycerzy, takich jak Roland i Tristan.
Głównymi bohaterami literatury średniowiecza byli kochanek, rycerz oraz władca. Najbardziej popularniejszym dziełem była to ” Pieśń o Rolandzie „. Zawiera ona w sobie wartości cenione najwyżej w średniowieczu. Roland jako główny bohater był odważny do granic wytrzymałości, zachowywał zasady kodeksu rycerskiego, a główną z nich była zasada ” rycerz Chrystusa, króla i miłości „. Był w stanie oddać swoje życie i osób współtowarzyszących, którzy byli odpowiedzialni za broń, dla dobra i szczęścia króla oraz ojczyzny. Jako wierzący chrześcijan walczył w obronie wiary, aby posiadać miejsce w raju, co było zbyt trudne do osiągnięcia. Rycerz był osobą idealną do naśladowania, dbał o wiarę i honor, był wierny wobec króla i ojczyzny, odważny.
Drugim wzorem osobowym w danej epoce średniowiecza był asceta. Człowiek wybierający się na drogę ascety rezygnuje z radości i wygody życia ziemskiego. Wszystkie zmartwienia i cierpnienia znosi w pokorze. Czas spędzaprzeważnie na modlitwie, aby pobożnością zdobyć szczęście oraz aureolę świętości. Najpopularniejszym utworem jest ” Legenda o świętym Aleksym ” . Aleksy pochodził z zamorznej rodziny. Porzucił żonę w noc poślubną pomimo tego, iż ją bardzo kochał. Prowadził żebracze życie i z wytrzymaniem znosił upokorzenia. W sposób wzmacniania swojego ducha umartwiał ciało. Zostawił wszystko co miał do tej pory, aby upodobnić się do Chrystusa. Życie jakie prowadził Aleksy zostało mu po śmierci nagrodzone. W momencie jego odejścia zaczęły bić dzwony, a ciało otrzymało uzdrowicielską moc. Święty prowadził życie ascety, wyrzekł się przyjemności dla honoru wiary.
Kolejnymi przykładami osób wzorcowych w tej epoce to główni bohaterowie powieści pt. „Tristan i Izolda „.Poemat opowiada o miłości pomiędzy kobietą a meżczyzną. Rycerz, któy był początkowo uczciwy wobec Króla Marka, odważny wojownik, po wypiciu magicznego płynu stał się podwładnym swojej kobiecie. Siostrzeniec króla w obawie przed swoją śmiercią i ukochanej, poślubił inna Izoldę, która była zwana Izolną o Białych Dłoniach. Rycerz, który został wcześniej zraniony strzałą próbuje przywoła ukochaną. Krzew głogu łączący grób zakochanych, rycerza i królowej jest symbolem miłości po za życie ziemskie, dowodem ingerencji natury. Miłość w starofrancuskim romansie została przedstawiona jako mocna i wyrazista namiętność. Była uczuciem o wiele silniejszym od woli kochanków, którzy stali sie wobec niej bezradni. Zakochani mając pełną kontrolę i świadomość z tego, iż zdara i oszukiwanie nie mają silniejszej woli, są bezradni wobec pezeznaczenia. Wypity napój, który był zatruty skazał ich na całe życie, które stało się cierpieniem. Zapłacili życiem za chwilę przyjemności. . Krzak wyrastający z grobu jest symbolem nierozłącznej więzi i miłości, nawet po śmierci obojgu osób.
Osobiście uważam, iż epoka średniowiecza przeznaczyła historyczne wartości dla kolejnych epok, z których w dużym stopniu nie wykorzystujemy. Jednak w każdym momencie, nie zależnie od sytuacji możemy się do nich odnieść. W epoce średniowiecza najważniejszym celem był Bóg, który do dzisiejszych czasów jest uważany jako postać ” nad każdym „, i każda osoba musi mu się podporządkować.

Jedna odpowiedź na „Bohaterowie poznanych utworów literatury średniowiecznej.”Roman Rzadkowski - autor